Rešeto, februar 2009

pdf priponka Rešeto, februar 2009 / XIII (4,3 MB)

Javni razpis – ljubiteljska kultura

pdf priponka Javni razpis

pdf priponka Razpisna dokumentacija

pdf priponka Pravilnik

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, ponovno objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/2007, 94/2008) ter sklepov Občinskega sveta Občine Ribnica št. 465-03-20/98 z dne 8.12.2008, 478-0061/2008 z dne 8.12.2008 in 478-8/2005 z dne 23.6.2008 JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

pdf priponkaJavna dražba za prodajo nepremičnin

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Ribnica za leto 2009

pdf priponka Javni razpis za šport za leto 2009

pdf priponka Povabilo k oddaji ponudbe

pdf priponka Navodilo za izdelavo ponudbe

pdf priponka Razpisni obrazci

pdf priponka Pravilnik za vrednotenje športnih programov

pdf priponka Pojasnilo k točkovanju

Klikni za ogled panorame Ribniške doline