Rešeto, januar 2009

pdf priponka Rešeto, januar 2010 / XII (2,2 MB)

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Ribnica v letu 2009

pdf priponka Javni razpis kmetijstvo – 2009

pdf priponka Razpisna dokumentacija – ukrep 1, ukrep 2

pdf priponka Razpisna dokumentacija – Ukrep 3

Javni natečaj – pripravnik na področju računovodstva in financ

pdf priponka Javni natečaj – pripravnik na področju računovodstva in financ

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, ponovno objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/2007, 94/2008) ter sklepov Občinskega sveta Občine Ribnica št. 465-03-20/98 z dne 8.12.2008, 478-0063/2008 z dne 8.12.2008 in 478-0061/2008 z dne 8.12.2008, JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

pdf priponkaJavna dražba

Letni program kmetijstva za leto 2009

Številka: 331-0038/2008, Datum: 18.12.2008
V skladu s 7. členom pravilnika o sofinanciranju ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Ribnica (Uradni lis RS, št. 70/07) je na 13. redni seji dne 18.12.2008 Občinski svetu Občine Ribnica sprejel LETNI PROGRAM KMETIJSTVA OBCINE RIBNICA ZA LETO 2009

pdf priponkaLetni program kmetijstva za leto 2009

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline