Rešeto, december 2009

pdf priponka Rešeto, december 2009 / XIII (4,2 MB)

Javna dražba – Ideal

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, obvešca, da je v Uradnem listu RS, št. 94/2009 z dne 20.11.2009 (stran 2921) objavljena javna dražba za prodajo Poslovno trgovskega centra Ideal oz. nekdanjega doma JLA v Ribnici. Javna dražba bo potekala 10.12.2009 ob 11. uri v prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a, Ljubljana. Izklicna cena, pogoji za sodelovanje na javni dražbi, pravila javne dražbe ter ostali podatki o nepremičnini so razvidni iz objave javne dražbe.

Rešeto, november 2009

pdf priponka Rešeto, november 2009 / XIII (2,3 MB)

Otvoritev Urgence v prostorih ZD dr. Janeza Oražma Ribnica

Otvoritev Urgence

Otvoritev Urgence

V torek, 10. 11. 2009, je v prostorih ZD dr. Janeza Oražma Ribnica potekala otvoritev prenovljenih prostorov, namenjenih urgentni ambulanti. Po dobrih treh mesecih je zaključen projekt, ki predstavlja veliko pridobitev za občane naše in sosednjih občin, kakor tudi za osebje ZD dr. Janeza Oražma Ribnica. »Več

OPN – pojasnilo

Neresnične trditve predsednice ZARES-a ge. Andreje Škrabec

V življenju navadno stvari ne tečejo povsem gladko. Običajno se pojavi kakšna težava, če ima hudič mlade, lahko tudi več. Letos bi po sejmu že morali začeti z obnovo odseka glavne ceste v Ribnici, od Gasilskega doma do Prešernove ulice. Pa na žalost nismo, ker se je na razpis pritožilo podjetje RIKO. Državna revizijska komisija, ki je pritožbo reševala, je pritožbo Rika zavrnila, vendar se je za nekaj mesecev zavleklo. Namesto, da bi bil odsek že gotov, nas bo sedaj prehitela zima. Nenavadno je, da tega v ribniškem Zares-u ni nihče opazil in tega zapisal v Rešetu. »Več

Rešeto, oktober 2009

pdf priponka Rešeto, oktober 2009 / XIII (2,8 MB)

Podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo in proizvodnjo toplote na lesno biomaso ali druge obnovljive vire za daljinsko ogrevanje

pdf priponka Razpisna dokumentacija

pdf priponka DOLB Ocena konzuma po fazah

Javna dražba za oddajo profitnih stanovanj v najem

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi prvega odstavka 27. člena v povezavi s prvim odstavkom 19. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007), prvega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/2007, 94/2008) ter sklepov Občinskega sveta Občine Ribnica št. 478-56/2009 z dne 21.10.2009 in 478-57/2009 z dne 12.10.2009. JAVNO DRAŽBO ZA ODDAJO PROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

pdf priponkaJavna dražba za oddajo profitnih stanovanj v najem

Občinski praznik 2009

V počastitev občinskega praznika Občine Ribnica VGas vabim na
SLAVNOSTNO SEJO OBČINSKEGA SVETA S PODELITVIJO PRIZNANJ IN NAGRAD ZA LETO 2009,
ki bo v četrtek, 22. oktobra 2009, ob 19. uri v dvorani Športnega centra Ribnica.
Vljudno vabljeni!
Jože Levstek
Župan
Ribnica, 14. oktober 2009

Obvestilo staršem o uveljavljanju znižanega plačila za vrtec

pdf priponkaObvestilo staršem o uveljavljanju znižanega plačila za vrtec

Klikni za ogled panorame Ribniške doline