Rešeto, november 2008

pdf priponka Rešeto, november 2008 / XII (8,2 MB)

Javna dražba (prizidek k poslovni stavbi)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/2007, 94/2008) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica št. 361-01-2/99, JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

pdf priponkaJavna dražba (prizidek k poslovni stavbi)

Klikni za ogled panorame Ribniške doline