Miklova hiša objavlja razpis za študenzsko raziskovalno nalogo RIBNICA IN NJENO LIKOVNO DOGAJANJE

Raziskovalne naloge so razpisane za študente, ki imajo v šolskem letu 2008/2009 status rednega študenta ali pa pavzirajo z možnostjo dela preko študentskih napotnic ter imajo naslov stalnega prebivališča na območju Občine Ribnica. »Več

Rešeto, oktober 2008

pdf priponka Rešeto, oktober 2008 / XII (6,8 MB)

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve ter javne objave občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica

pdf priponka Stališca do pripomb in predlogov

pdf priponka Sklep do pripomb in predlogov

Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO

Mestna občina Novo mesto v partnerstvu z 19 občinami Jugovzhodne Slovenije izvaja triletno operacijo »Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO« (gospodarske javne infrastrukture). Skupna vrednost operacije je 300.000 EUR. Za izvedbo operacije je na 3. javnem razpisu »Razvoj regij« pridobila 212.499 EUR sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

pdf priponkaVzpostavitev katastrov GJI v JVSLO

Občinski praznik 2008 – vabilo

Številka: 215 – 7/2008, Datum: 14. 10. 2008
Občina Ribnica Vas vabi na praznovanje občinskega praznika.

Praznovanje bo v četrtek, 23. oktobra ob 19. uri v Športnem centru Ribnica. »Več

Znižano plačilo za vrtec za leto 2009

Obveščamo vas, da boste od 1. januarja 2009 dalje uveljavljali znižano plačilo za vrtec po določilih Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l.RS, št.129/06, 79/08).

pdf priponkaUveljavljanje znižanega plačila za vrtec 2009

Regijska štipendijska shema za Dolenjsko

pdf priponka Regijska štipendijska shema za Dolenjsko

pdf priponka Javni razpis štipendij enotnih regijskih štipendijskih shem

word priponka Vloga za štipendijo

Klikni za ogled panorame Ribniške doline