Rešeto, september 2008

pdf priponka Rešeto, september 2008 / XII (2,2 MB)

Javna dražba (parcela, stanovanje)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, ponovno objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/2007, 94/2008) ter sklepov Občinskega sveta Občine Ribnica št. 360-04-112/2002 z dne 27.3.2008 in št. 478- 8/2005 z dne 23.6.2008, JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMICNIN

pdf priponkaJavna dražba (parcela, stanovanje)

Klikni za ogled panorame Ribniške doline