Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Ribnica v letu 2008

pdf priponka Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Ribnica za leto 2008

pdf priponka Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Ribnica v letu 2008

pdf priponka Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva – 2008

pdf priponka Razpisna dokumentacija – Ukrep 1, Ukrep 2

pdf priponka Razpisna dokumentacija – Ukrep 3

pdf priponka Razpisna dokumentacija – Ukrep 4

Rešeto, julij 2008

pdf priponka Rešeto, julij 2008 / XII (5,8 MB)

Javno naročilo – Rekonstrukcija Krošnjarske poti

word priponka Navodila ponudnikom

word priponka Obrazec – povabilo k predložitvi ponudbe »Več

Javno naznanilo – vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. l. RS št. 54/2007- uradno prečiščeno besedilo ZVVJTO-UPB4), objavlja JAVNO NAZNANILO o objavi seznamov končnih upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje za območje KS Ribnica in KS Dolenja vas in JAVNI POZIV za predložitev podatkov za izplačilo sredstev

pdf priponkaJavno naznanilo – vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

pdf priponkaVloga za uveljavljane vračila

Javno naznanilo – podaljšanje javne razgrnitve dopolnjenega OPN občine Ribnica

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list, št. 33/07) Občina Ribnica daje JAVNO NAZNANILO o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Prostorskega načrta občine Ribnica Okoljskega poročila za prostorski načrt občine Ribnica z dodatkom k okoljskemu poročilu za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja in revizijo okoljskega poročila

pdf priponkaJavno naznanilo – podaljšanje javne razgrnitve OPN

Klikni za ogled panorame Ribniške doline