Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za okolje in prostor

pdf priponka Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta Višji svetovalec za okolje in prostor

Obvestilo o končanih natečajnih postopkih

Obvestilo o končanem natečajnem postopku za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji svetovalec/svetovalec za pravne zadeve v občinski upravi Občine Ribnica, ki je bil dne 31.01.2008 objavljen: na spletni strani Občine Ribnica in v občinskem glasilu Rešeto. »Več

Rešeto, junij 2008

pdf priponka Rešeto, junij 2008 / XII (5,9 MB)

Sklep o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2008

pdf priponka Sklep o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2008

Javno naznanilo – Občinski prostorski načrt Občine Ribnica

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list, št. 33/07) Občina Ribnica daje JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Prostorskega načrta občine Ribnica Okoljskega poročila za prostorski načrt občine Ribnica z dodatkom k okoljskemu poročilu za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja in revizijo okoljskega poročila

pdf priponkaProstorski načrt Občine Ribnica

Klikni za ogled panorame Ribniške doline