Javna dražba za prodajo dvosobnega stanovanja

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/2007) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica št. 360-04-64/2002, sprejetega na 9. redni seji sveta 20.3.2008, JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

pdf priponkaJavna dražba za prodajo dvosobnega stanovanja

Rešeto, maj 2008

pdf priponka Rešeto, maj 2008 / XII (3,0 MB)

Javni poziv k oddaji vlog – štipendijska shema

pdf priponkaJavni poziv k oddaji vlog – štipendijska shema

Klikni za ogled panorame Ribniške doline