Javni natečaj pripravnik za premoženjsko-pravne zadeve

pdf priponka Javni natečaj pripravnik za premoženjsko pravne zadeve

Javni natečaj višji svetovalec za kmetijstvo in gospodarstvo

pdf priponka Javni natečaj višji svetovalec za kmetijstvo in gospodarstvo

Rešeto, april 2008

pdf priponka Rešeto, april 2008 / XII (5,4 MB)

Objava razpisov GSD in posojil za odpiranje novih delovnih mest na Rc Novo mesto d.o.o.

Obvestilo za javnost – objava letošnjih razpisov Garancijske sheme za Dolenjsko in Posojil za odpiranje novih delovnih mest na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o.

Na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o. bomo 11.04.2008 že deseto leto zapored objavili dva razpisa posojil, in sicer investicijska posojila iz sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) ter Posojila za odpiranje novih delovnih mest ali t.i. Mikrokredite (MIK). »Več

Javna razgrnitev prostorskega akta

Občina Ribnica obvešča, da je postopek priprave prostorskega načrta občine Ribnica trenutno v fazi revidiranja okoljskega poročila o vplivih planskih sprememb na varovana območja narave. Zaradi zakonskih sprememb so potrebne nekatere dodatne obrazložitve in utemeljitve predlaganih posegov z vidika vplivov na posamezne habitatne tipe narave in zaščitene vrste rastlin in živali. »Več

Razpis za uradniško delovno mesto Svetovalec za splošne zadeve v občinski upravi

pdf priponka Razpis za uradniško delovno mesto Svetovalec za splošne zadeve v občinski upravi

Klikni za ogled panorame Ribniške doline