Razpis za odgovornega urednika in člana uredniškega odbora javnega glasila Občine Ribnica – Rešeto

pdf priponka Razpis za odgovornega urednika in člana uredniškega odbora javnega glasila Občine Ribnica – Rešeto

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA KMETIJSTVO IN GOSPODARSTVO

pdf priponka Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec za kmetijstvo in gospodarstvo

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica za leto 2008

pdf priponka Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2008

pdf priponka Razpisna dokumentacija 2008

pdf priponka Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica

Rešeto, marec 2008

pdf priponka Rešeto, marec 2008 / XII (4,3 MB)

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Ribnica za leto 2008

pdf priponka Spremni dopis župana

pdf priponka Javni razpis za šport za leto 2008

pdf priponka Razpisna dokumentacija šport 2008

pdf priponka Program športnega društva za leto 2008

pdf priponka Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica

pdf priponka Pojasnilo k točkovanju

Občinski podrobni prostorski načrt za čistilno napravo Dolenja vas

pdf priponka Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN za Č.N. Dolenja vas

pdf priponka Sklep o stališčih do pripomb podanih v javni razgrnitvi Občinskega prostorskega načrta za občino Ribnica

pdf priponka Stališča do pripomb (priloga sklepa)

Javni razpis za uradniško delovno mesto

pdf priponka Javna objava za prosto uradniško delovno mesto

Klikni za ogled panorame Ribniške doline