Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Ribnica v letu 2007

Javni razpis

Vloga za dodelitev sredstev za sofinancitanje ukrepov s področja kmetijstva

Vloga za dodelitev sredstev za sofinancitanje ukrepov s področja kmetijstva (organizacije)

Navodilo za oddajo vloge

Rešeto, avgust 2007

pdf priponka Rešeto, avgust 2007 / XI (1,4 MB)

Določitev plakatnih mest in način plakatiranja za volitve predsednika republike

Številka: 0411-1/2007, Datum: 24/8-2007
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/207) in 7. člena Odloka o plakatiranju in reklamiranju v občini Ribnica (Uradni list RS, št. 2/97, 102/00 in 5/06) izdajam naslednji S K L E P o določitvi plakatnih mest in načinu plakatiranja za volitve predsednika republike »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline