Rešeto, julij 2007

pdf priponka Rešeto, julij 2007 / XI (1,5 MB)

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06-UPB2 in 33/07) objavlja OBČINA RIBNICA javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE »Več

Obvestilo o nevarnosti hruševega ožiga

Fitosanitarna uprava RS opozarja, da je zaradi toplega vremena velika nevarnost za okužbo s hruševim ožigom. Hrušev ožig je rastlinska bolezen, ki povzroča propadanje rastlin in veliko gospodarsko škodo zlasti na jablanah in hruškah ter na kutinah, nešpljah, šmarni hrušici, jerebiki, japonski kutini, ognjenem trnu, panešplji, glogu in fotiniji. »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline