Rešeto, januar 2007

pdf priponka Rešeto, januar 2007 / XI (1,5 MB)

Obvestilo o zbiranju pobud za pripravo prostorskih aktov občine Ribnica

JAVNO OBVESTILO
Zadeva: Obvestilo o zbiranju pobud za pripravo prostorskih aktov občine Ribnica

Občina Ribnica je v lanskem letu začela pripravljati povsem nove prostorske planske akte. Za njihovo izdelavo je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje Struktura d.o.o. iz Škofljice, ki že od oktobra lani zanje izdeluje potrebne strokovne podlage. »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline