Novi prostorski akti občine Ribnica

Občina Ribnica je pričela skupaj z občinama Loški Potok in Sodražica z izdelavo nove generacije prostorskih aktov. Obsežne strokovne podlage zanje, na katerih je poseben poudarek, se že intenzivno pripravljajo. Akti bodo v končni fazi prilagojeni novemu zakonu, ki bo predvidoma sprejet še letos. Občani in podjetja lahko v zvezi s tem dajo vloge, pobude za spremembe veljavnih prostorskih aktov. »Več

Poziv za zbiranje predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica za leto 2006

Na podlagi 12. člena Odloka o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ribnica (Ur.l. RS, št. 57/2005) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

P O Z I V  ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE RIBNICA ZA LETO 2006 »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline