Rešeto, avgust 2006

pdf priponka Rešeto, avgust 2006, letnik X (2,3 MB)

Suša 2006 – prijava škode

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, je pozvalo občine, da izdelajo oceno poškodovanosti kultur zaradi suše v letu 2006. Oceno poškodovanosti je treba izdelati po lastnikih oz. uporabnikih in z navedbo podatkov, ki so enaki kot so jih prizadeti sporočili Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za kmetijske subvencije – na obrazcu D. »Več

Poziv za predložitev dokumentov oziroma izjav o vlaganjih v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ribnica

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur.l.RS, št. 60/06) objavlja  P O Z I V za predložitev dokumentov oziroma izjav o vlaganjih v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ribnica.

pdf priponkaPoziv za predložitev dokumentov oziroma izjav o vlaganjih v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ribnica

pdf priponkaIzjava o vlaganjih v javno telekomnikacijsko omrežje na območju občine Ribinca

Klikni za ogled panorame Ribniške doline