Novi ceniki zaradi uvedbe evra in dvojnega označevanja cen v tolarjih in evrih

Slovenija namerava s 1.1.2007 uvesti evro kot novo denarno enoto Republike Slovenije, bankovci in kovanci, ki se glasijo na evro pa bodo postali zakonito plačilno sredstvo. Da bi se prebivalci postopoma navajali na novo merilo vrednosti, je sprejet Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (Ur.L RS, št. 101/2005), ki ureja obveznost dvojnega označevanja cen blaga in storitev, ki jih podjetja ponujajo potrošnikom v času uvajanja evra kot zakonitega plačilnega sredstva v RS. »Več

Rešeto, februar 2006

pdf priponka Rešeto, februar 2006, letnik X (5,9 MB)

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, na podlagi 29. in 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.l.RS, št. 12/2003) in sklepov Občinskega sveta Občine Ribnica, št. 465-03-19/00 z dne 1.4.2005 in 478-30/2005 z dne 30.12.2005, objavlja

JAVNO DRAŽBO  ZA PRODAJO NEPREMIČNIN »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline