Rešeto, december 2006

pdf priponka Rešeto, december 2006, letnik X (1,9 MB)

Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta

Številka: 900-9/2006, Datum: 1.12.2006

Z A P I S N I K

1. seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v četrtek, 30.11.2006, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.

pdf priponka Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta

Rešeto, november 2006

pdf priponka Rešeto, november 2006, letnik X (1,3 MB)

Rešeto, oktober 2006

pdf priponka Rešeto, oktober 2006, letnik X (1,6 MB)

Javni natečaj in javna objava prostih delovnih mest

pdf priponka Svetovalec za družbene dejavnosti

pdf priponka Svetovalec za splošne zadeve

Zaključna slovesnost akcije “Ribniška dolina, čista in urejena” 2006

Občina Ribnica in Turistično informacijski center vas vljudno vabita na zaključno slovesnost in podelitev priznanj udeležencem akcije “Ribniška dolina, čista in urejena”. Prireditev se bo odvijala v torek, 24.10.2006 ob 18:00 uri v predavalnici Miklove hiše. Po končanem uradnem delu nam bo ga. Ruth Podgornik – Reš predavala o najnovejših trendih hortikulture.

Prijazno vabljeni!

Rešeto, september 2006

pdf priponka Rešeto, september 2006, letnik X (2,7 MB)

Novi prostorski akti občine Ribnica

Občina Ribnica je pričela skupaj z občinama Loški Potok in Sodražica z izdelavo nove generacije prostorskih aktov. Obsežne strokovne podlage zanje, na katerih je poseben poudarek, se že intenzivno pripravljajo. Akti bodo v končni fazi prilagojeni novemu zakonu, ki bo predvidoma sprejet še letos. Občani in podjetja lahko v zvezi s tem dajo vloge, pobude za spremembe veljavnih prostorskih aktov. »Več

Poziv za zbiranje predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica za leto 2006

Na podlagi 12. člena Odloka o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ribnica (Ur.l. RS, št. 57/2005) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

P O Z I V  ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE RIBNICA ZA LETO 2006 »Več

Rešeto, avgust 2006

pdf priponka Rešeto, avgust 2006, letnik X (2,3 MB)

Klikni za ogled panorame Ribniške doline