PRIPOROČILA VETERINARSKE UPRAVE RS REJCEM PERUTNINE GLEDE AVIARNE INFLUENCE – “PTIČJE GRIPE”

Veterinarska uprava RS je 24. oktobra 2005 izdala naslednje priporočilo rejcem perutnine:

1. Zagotovite zdravstveno neoporečno pitno vodo in krmo za živali.
2. Skrbite za primerne higienske razmere v objektih, kjer se redijo živali, v okolici objektov ter drugje, kjer se zadržujejo živali:

  • obleka, obutev;
  • umivanje in dezinfekcija rok;
  • omejitev števila oskrbovalcev.

3. Omejujte nepotrebne stike ljudi ali drugih vrst perutnine in ptic z vašo jato.
4. Spremljajte zdravstveno stanje vaše perutnine:

  • v primeru, ko opazite katere od kliničnih znakov, nemudoma pokličite veterinarja, ki je odgovoren za gospodarstvo.

5. Čim bolj poskušajte omejiti dostop vaše perutnine do potokov, mlak ali drugega, kjer se zadržuje tudi divja vodna perutnina.
6. Za proste reje perutnine:

  • če je le mogoče, zagotovite krmljenje in napajanje perutnine v zaprtih oziroma pokritih prostorih. »Več

Popolna zapora Ljubljanske ceste in delna zapora Vrvarske poti v naselju Ribnica

Udeležence v prometu obveščamo, da bo zaradi del, v ponedeljek 24. oktobra 2005, od 7. do 18. ure, popolna zapora Ljubljanske ceste in delna zapora Vrvarske poti v naselju Ribnica.
Promet na navedenih javnih poteh bo moten.
Obvoz za stanovalce Ljubljanske ceste je urejen po Vrvarski poti.
Voznike prosimo, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo.

Vabilo na slavnostno sejo ob občinskem oprazniku

V počastitev občinskega praznika Občine Ribnica

Vas vabimo na

SLAVNOSTNO SEJO OBČINSKEGA SVETA S PODELITVIJO PRIZNANJ IN NAGRAD ZA LETO 2005,

ki bo v petek, 21. oktobra 2005, ob 19. uri,

v dvorani Ideal centra v Ribnici.

Vljudno vabljeni!
Alojz Marn
Župan

16. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-0018/2005 1 150, Datum: 6/9-2005

V A B I L O
Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 66/00 in 58/03) s k l i c u j e m 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v ponedeljek, 17. oktobra 2005 ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3. »Več

Popolna zapora Majnikove ulice, petek, 7. oktober 2005

Voznike obveščamo, da bo v petek 7. oktobra 2005 v času od 9.30 do 11. ure za ves promet zaprta Majnikova ulica na območju Vrtca Ribnica zaradi prireditve “TUKAJ SMO”, ki jo ob tednu otroka organizira Vrtec Ribnica.
Dovoz do zdravstvenega doma in Športnega centra Ribnica bo z glavne ceste G2-106 nemoten. Voznike prosimo, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline