Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

Z A P I S N I K 14. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v torek, 22. marca 2005, ob 18,00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Seje so se udeležili: Franc Češarek, Benjamin Henigman, Franci Perovšek, Tomaž Arko, Stanislav Škrabec, Marko Obrstar, Dušan Erčulj, Sonja Lalić. Nino Leban, Anton Ilc, Vinko Levstek, Miha Klun, Andreja Hočevar, Irma Grbec, Ana Benčina, Jože Lampe, Metod Jaklič. »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline