Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v četrtek, 10. februarja 2005, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3. »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline