Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

11. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v torek, 19. oktobra 2004, ob 18,00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.

Seje so se udeležili: Franc Češarek, Benjamin Henigman, Franc Perovšek, Dušan Erčulj, Stanislav Škrabec, Marko Obrstar, Sonja Lalić, Nino Leban, Anton Ilc, Vinko Levstek, Jože Tanko, Miha Klun, Andreja Hočevar, Prvin Lavrič, Irna Grbec, Ana Benčina, Jože Lampe, Metod Jaklič in Tomaž Arko. »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline