Predstavitev projektov v Občini Ribnica

V četrtek, 15. marca 2018, ob 19.00 uri je na povabilo župana, potekala predstavitev dveh projektov, ki sta v predlogu proračuna Občine Ribnica za leto 2018. Gre za projekt Obnova Vrtnarske ulice v Ribnici in projekt Izgradnja komunalne infrastrukture v Gornjih Lepovčah. Projekta sta strokovno predstavila sodelavca občinske uprave, g. Danilo Hočevar in g. Emil Adamič. Od sedmih povabljenih, sta se predstavitve udeležila, g. Aleš Hoge, iz stranke Združena levica in g. Miha Klun, vodja svetniške skupine Slovenske demokratske stranke, ostali pa so svojo odsotnost opravičili.

V razgovoru oziroma v razpravi po predstavitvi, je g. Hoge izrazil svoje zelo pozitivno mnenje o obeh projektih, enakega mnenja je bil tudi g. Klun. Dejstvo je, da sta se oba projekta pripravljala in usklajevala več let in pomenita višji bivalni standard za veliko število prebivalcev, zato bi bilo zelo neodgovorno, da se oba umakneta iz proračuna oziroma se prolongirata v kasnejši čas. V tem obdobju pa bi ostalo, vsaj na trasi od Inlesa do Spara, zopet nedokončano gradbišče, kar pa že iz same prometne varnosti ni dobro. Pri izgradnji komunalne infrastrukture v Gornjih Lepovčah pa smo dolžni izvajati projekte po že sprejetem načrtu Odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V nasprotnem primeru, nas lahko doleti kazen, ali še huje, vrnitev evropskih sredstev za izgradnjo Čistilne naprave Ribnica.

Na koncu sta se oba svetnika zahvalila sodelavcema občinske uprave za podrobno predstavitev obeh projektov.

Predstavitev knjige ČEMAŽ, VANEŽ IN ČESNOVI PESKI

VLJUDNO VABLJENI NA PREDSTAVITEV NOVE KNJIGE Z NASLOVOM ČEMAŽ, VANEŽ IN ČESNOVI PESKI avtorja Avgusta Miklošiča, ki bo v četrtek, 22. marca ob 18.00 uri v dvorani Rokodelskega centra Ribnica. »Več

Vabljeni v Dolenjo vas na prireditev: Materinski dan 2018

KID France Zbašnik, materinski dan 2018

KID France Zbašnik, materinski dan 2018

Zapora občinske ceste Jurjevica – Male Vinice (16. 3. do 30. 6. 2017)

Podjetje Komunalne gradnje d.o.o. obvešča, da bo zaradi izgradnje vodovodnega omrežja popolna zapora ceste Jurjevica – Male Vinice v času od 16. marca do 30. junija 2018.

Obvoz je možen po regionalni cesti Ribnica – Sodražica.

Postajališče šolskega avtobusa za učence iz naselja Kot pri Ribnici bo v času zapore pri objektu podjetja PLASTIK SI, d.o.o.,  Jurjevica 49.

Vse udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo.

Hvala za razumevanje.

Zapora ceste Jurjevica – Male Vinice

“Investicijsko” naravnan ribniški proračun opozicije

“Investicijsko” naravnan ribniški proračun opozicije:

PREDLOG ŽUPANA-SEJA OS 29.12.2017 ZAHTEVE OPOZICIJE (NSi, SLS, SMC, SD, ZL, LzJ) – PREDLOGI Z DNE 23.02.2018 RAZLIKA
PRORAČUN – ODHODKI 11.961.686,00 eur 10.424.961,00 eur – 1.536.067,00 eur
INVESTICIJE   6.357.581,00 eur   4.804.919,00 eur – 1.552.662,00 eur
Delež za investicije               53,15%               46,09% –       7,06%

 

Župan je predlagal proračun v višini 11,9 mio eurov, od česar je 6,3 mio eurov za investicije, svetniki iz strank NSi, SLS, SD, SMC, ZL in Lista za jutri, zahtevajo proračun v višini 10,4 mio eurov, pri čemer bi se investicijam namenilo le 4,8 mio eurov. Take zahteve po znižanju proračuna postavljajo tisti, ki so po navadi vse dosedanje županove proračune označili za neinvesticijsko in nerazvojno naravnane

OBVESTILO o prenosu parc.št. 2000 in 2001 k.o. Ribnica iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf OBVESTILO

Predlog dopolnitev proračuna Občine Ribnica za leto 2018

Spoštovani!

Predstavljamo vam nov predlog proračuna za leto 2018, ki ga je pripravila občinska uprava.

V predlogu so upoštevani vsi predlogi svetniških skupin: NSi, SLS, SMC, SD, ZDRUŽENA LEVICA, LISTA ZA JUTRI.

Iz tabel v prilogi je razvidno zmanjšanje sredstev na prihodkovnem delu in posledično tudi na odhodkovnem delu proračuna.

  1. Predlogi za dopolnitev/uskladitev proračuna Občine Ribnica za leto 2018,
  2. Zmanjšanje prihodkov,
  3. Zmanjšanje odhodkov,
  4. I. Splošni del proračuna 1.3.2018,
  5. II. Posebni del proračuna 1.3.2018

Vabilo – zgodbe rok in krajev

Predlog za prenos dela parc. št. 1434/14 k.o. Ribnica iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo

Javna dražba za najem enosobnega stanovanja št. 21, na Prijateljevem trgu 3, Ribnica

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)  »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline