Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – Velike Poljane

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – Podpoljane

ŠCR 25. in 26. 6. zaprt

OBVESTILO

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo Športni center Ribnica v času med 25. in 26. junijem 2016 zaprt.

 

Vodja tehnično-vzdrževalne službe
Namestnica
Nevenka Turk Kraljić, višja svetovalka

VABILO: Prireditev ob dnevu državnosti

Poročilo o preskušanju bazenske vode v ŠCR

Obvestilo o prenosu dela parc. št. 1673/2 k.o. Velike Poljane

priponka_pdf Obvestilo

Namera o ustanovitvi služnostne pravice – javna razsvetljava

Občina Ribnica v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE  NA NAPREMIČNINAH:

- parc. št. 6135/0 k.o. 1629 – Dolenja vas, v skupni površini obremenitve 412 m2 in

- parc. št. 5236/1 k.o. 1629 – Dolenja vas, v skuni površini obremenitve 314 m2,

 zaradi  postavitve, vzdrževanja, popravil in nadzora javne razsvetljave, vključno z vsemi dostopi, vse v korist služnostnega upravičenca REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, Ljubljana.

Pogodba bo sklenjena najmanj 15 dni od datuma objave namere na spletni strani Občine Ribnica.

 

Rekonstrukcija prezračevanja in ogrevanja v Športnem centru Ribnica

Občina Ribnica je v letošnjem in naslednjem letu predvidela investicijo v Športnem centru Ribnica, ki obsega zamenjavo dotrajane in tehnološko zastarele prezračevalne naprave za prezračevanje bazena in dograditev ogrevalnega sistema z dodatnim toplotnim virom. Nov sistem bo izven kurilnega obdobja zagotovil ogrevanje bazenske in sanitarne vode, kar bo znižalo letni strošek ogrevanja tudi za 30 tisoč evrov.

Občina Ribnica je v marcu objavila javno naročilo za rekonstrukcijo prezračevanja in ogrevanja v Športnem centru Ribnica in izmed štirih prispelih ponudb izbrala najugodnejšo v višini 120.953,76 evrov. Ponudbe so bile razvrščene glede na postavljena merila, in sicer (1) temperaturni izkoristek vračanja odpadne toplote na rekuperacijski enoti bazenske prezračevalne naprave v ogrevalnem režimu, (2) ceno za letno vzdrževanje v času garancije, (3) odzivni času za popravilo bazenske prezračevalne naprave in (4) garancijski rok. Po pregledu meril je ponudnik Kovinar Kočevje, d.o.o. prejel najvišje število točk (94,55 od 100), izpolnjeni so bili tudi ostali pogoji za izbor tega ponudnika.

Občina Ribnica in Kovinar Kočevje, d.o.o. bosta tako podpisala pogodbo v vrednosti 120.953,76 evrov, s čimer se bodo lahko pričela dela na največjem ribniškem športnem objektu. Projekt zamenjave prezračevalnega sistema obsega dve fazi: v prvi naj bi se izvedla zamenjava prezračevalne naprave za bazen, v drugi fazi pa se bodo inštalirali dodatni toplotni viri za dodatno ogrevanje bazenske in sanitarne tople vode – toplotni črpalki, namestil se bo tudi nov grelnik. Občina bo po izvedbi investicije na letni ravni prihranila do 30.000 evrov iz naslova prihrankov pri ogrevanju.

Župan Jože Levstek in Alojz Ivančič, direktor Kovinar d. o. o.

Ribnica zanimiva za novomeške fakultete

V Ribnici je na povabilo Občine Ribnica potekalo uvodno srečanje med dekani zasebnih novomeških fakultet in ribniškimi direktorji ter predstavniki gospodarskih družb z namenom odpiranja novih priložnosti sodelovanja. Prve ocene in odzivi namigujejo, da je bil storjen začetni korak v smeri tesnejšega sodelovanja med visokošolskimi ustanovami in lokalnim gospodarstvom.

Da je Ribnica lahko zanimiva tudi za visokošolske ustanove, govori dejstvo, da so se sestanka udeležili predstavniki kar štirih, in sicer s Fakultete za informacijske študije, Fakultete za industrijski inženiring, Fakultete za organizacijske študije in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Po uvodnem delu, kjer so pogovori tekli o tesnejšem prepletu visokošolskega študija z gospodarstvom, sodobnih načinih izobraževanja in možnostih približanja študijskih procesov ribniškemu območju, sta podjetji Inles in Yaskawa dovolili še vpogled v svoje obrate in nakazali možnosti sodelovanja.

Srečanja se je udeležil tudi župan Jože Levstek, ki je izpostavil, da je dobra izobrazba najboljše zagotovilo za uspeh posameznika v izbranem poklicu in zagotovilo uspešne, varne in obetavne prihodnosti. Ribniška podjetja v mednarodni konkurenci že sedaj posegajo po dobrih praksah iz tujine, kjer prisegajo na pridobivanje praktičnih znanj in izkušenj že tekom izobraževanja in pri raziskovanju tesno sodelujejo z visokošolskimi ustanovami.

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1388/33 k.o. 1625 – Ribnica

Klikni za ogled panorame Ribniške doline