Obvestilo o delih – Otroško igrišče pri starem vrtcu

OBVESTILO O DELIH NA JAVNEM
OTROŠKEM IGRIŠČU PRI STAREM VRTCU

Spoštovane uporabnike igrišča pri starem vrtcu obveščamo, da bo le-to zaprto do dokončne sanacije dreves, ki jih je poškodoval 27. aprila zapadli sneg. Obstaja nevarnost poškodbe uporabnikov zaradi polomljenih in obviselih vej.

Prosimo za razumevanje.

Vodja tehnično-vzdrževalne službe
Namestnica
Nevenka Turk Kraljić, višja svetovalka

Obratovanje Športnega centra Ribnica

Obratovanje Športnega centra Ribnica

Obveščamo vas, da Športni center Ribnica dne 1. in 2. maja 2016 ne bo obratoval, 27. aprila 2016 pa bo odprt le v času rokometne tekme s pričetkom ob 19. uri.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas pozdravljamo!

 

Vodja tehnično-vzdrževalne službe
Namestnica
Nevenka Turk Kraljić, višja svetovalka

Vabilo: Predstavitev razpisa za kmetijstvo

Obvestilo o stanju pitne vode v Gašpinovem, Črnecu in Gorenjih Lazih

 OBVESTILO

Občina Ribnica obvešča uporabnike pitne vode, da je voda iz zajetja Gašpinovo, Črnec, Gorenji Lazi zdravstveno neustrezna. Obstaja sum, da pitna voda v tem sistemu predstavlja nevarnost za zdravje ljudi. Zaradi navedenega je potrebno pitno vodo iz omenjenega vodovoda za prehrambne namene  pred uporabo  prekuhavati

(Pravilnik o pitni vodi Ur. l. RS št. 19/04 in 35/04 – in 21. člen)

 

OBVESTILO VELJA DO PREKLICA!

Obvestilo o obratovanju bazena


OBVESTILO O
OBRATOVANJU BAZENA

Obveščamo vas, da bo bazen od 8. aprila 2016 do nadaljnjega ob sobotah in nedeljah zaprt.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas pozdravljamo!

Vodja tehnično-vzdrževalne službe
Namestnica
Nevenka Turk Kraljić, višja svetovalka

Občini Ribnica podeljen Zlati znak Združenja SEVER

Občina Ribnica že vrsto let konstantno finančno in moralno podpira Odbor policijskega veteranskega društva SEVER Kočevje-Ribnica in splošno delovanje Združenja SEVER. Tako vsako leto društvu zagotovi finančna sredstva za nakup najmanj dveh veteranskih uniform in ohranja z Zvezo dobre odnose, ki se odražajo tudi skozi redno udeležbo vseh pomembnejših srečanj in prireditev v občini. Na vsakem od teh dogodkov nastopi Odbor PVD SEVER Kočevje-Ribnica tudi s svečanim praporom, pri čigar priskrbi je bila Občina pred dvema letoma finančno udeležena.

Za dolgoletno prizadevno in požrtvovalno delo ter prispevanje k izrednim uspehom delovanja Zveze policijskih veteranskih društev SEVER je bil Občini Ribnica podeljen Zlati znak SEVER

Ob predaji Zlatega znaka Združenja SEVER županu občine Ribnica Jožetu Levstku sta mu predsednik Odbora PVD SEVER Kočevje-Ribnica, Peter Ješelnik, in njegov predhodnik Franc Novak čestitala za moralno podpiranje delovanja Odbora in Združenja SEVER. Zahvalila sta se mu tudi za vedno prisotno pomoč in vsakokratno udeležbo na prireditvah SEVER-a.

Predsednik Odbora PVD SEVER Kočevje-Ribnica Peter Ješelnik, župan Jože Levstek in Franc Novak

 

Zlati znak SEVER se podeli članu združenja, gospodarski družbi, zavodu in drugi organizaciji, državnemu organu, lokalni skupnosti, društvu in posamezniku, ki so s svojim dolgoletnim prizadevnim in požrtvovalnim delom prispevali h krepitvi in razvoju Združenja SEVER ter izrednim uspehom delovanja.

Združenje Sever je prostovoljno, nepolitično in domoljubno združenje policijskih veteranskih društev Sever, katerih člani so kot pripadniki organov za notranje zadeve Republike Slovenije ali kot prostovoljci sodelovali z organi za notranje zadeve pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji ali pa so s svojimi aktivnostmi sodelovali v vojni za osamosvojitev Republike Slovenije. V združenje je povezanih 12 policijskih veteranskih društev Sever, ki pokrivajo celoten teritorij Slovenije in vključujejo preko 6500 članov.

Sofinanciranje sterilizacije in kastracije malih živali

Občina Ribnica je tudi v letošnjem letu zagotovila sredstva za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov prebivalcev občine Ribnica. Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov izkoristijo do novembra 2016 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev, in sicer pri izvajalcu veterinarskih storitev -  Veterinarski postaji Ribnica.

Lastnika tako sterilizacija mačke stane 43,8 evrov, kastracija mačka 33,2 evra. Za sterilizacijo ter kastracijo psov so cene različne glede na težo živali, in sicer od 58,4 evrov dalje.

Posebej je potrebno poudariti, da je preprečevanje rojstev nezaželenih živali za lastnike obveznost, ki izhaja iz določb 11. člena Zakona o zaščiti živali, usmrtitev ali namerna zapustitev živali pa je tudi kazniva.

Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica

Občina je v sodelovanju s strokovnimi sodelavci pripravila osnutek Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica.

Svoje pripombe na Pravilnik lahko do vključno 2. aprila 2016 pošljete na e-poštni naslov nevenka.turk-kraljic[at]ribnica.si ali obcina[at]ribnica.si.


priponka_pdf Osnutek PRAVILNIKA – ŠPORT

Javno naročilo za prilagoditev inštalacij v Športnem centru Ribnica

JAVNO NAROČILO ZA PRILAGODITEV INŠTALACIJ
V ŠPORTNEM CENTRU RIBNICA

Občina Ribnica je danes objavila javno naročilo, na podlagi katerega je predvidena prilagoditev in posodobitev inštalacij v Športnem centru Ribnica. Predvidena dela obsegajo zamenjavo bazenske prezračevalne tehnike, dopolnitev sistema priprave sanitarne tople vode ter ogrevanja bazenske vode izven kurilne sezone.

Vse informacije zainteresirani dobijo na portalu za javna naročila http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjav pod št. JN1686/2016.

Odtujen službeni računalnik župana občine Ribnica

Iz poslovnih prostorov Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica je bil predvidoma v noči iz srede, 9. marca, na četrtek, 10. marca, odtujen službeni prenosni računalnik znamke Lenovo, ki ga je uporabljal pri svojem delu župan občine Ribnica Jože Levstek.

Tatvino je Občina po odkritju nemudoma prijavila Policiji, ki primer preiskuje in v zadevi vodi predkazenski postopek. Zaradi interesa preiskave natančnejših podrobnosti o poteku doslej zbranih izsledkih in dogodku ne moremo posredovati.

V upanju, da bi zadevo čim hitreje rešili, pozivamo vse, ki so morebiti opazili nenavadno dogajanje v prostorih ali okolici poslovne stavbe Občine Ribnica, da o tem obvestijo policijo.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline