V Ribnici postavljen sistem COPS@road za povečanje varnosti na križišču ob novem vrtcu

Ribnica, 21. november 2014 – Danes je v občini Ribnica potekala simbolična otvoritev postavitve opozorilnega sistema COPS@road na križišču Majnikove ulice in ulice Ob železnici. Z njim je občina Ribnica v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun, opremila nevarno križišče ob novem vrtcu, kjer je v preteklosti prihajalo do nadpovprečno velikega števila prometnih nesreč. Gre za postavitev enega izmed prvih tovrstnih sistemov, ki v nepreglednih križiščih opozarjajo na povečano nevarnost trka v realnem času. Kot je poudaril župan občine Ribnica Jože Levstek, bo postavitev sistema prispevala k večji pozornosti voznikov in posledično k povečani varnosti.

V zadnjih letih je bilo na tem cestnem odseku zabeleženih nadpovprečno veliko število prometnih nesreč in kršitev cestnoprometnih predpisov ter upoštevajoč dejstvo, da se bo zaradi odprtja celotnega novega vrtca promet še povečal, je velika verjetnost, da bi se prometna varnost brez aktivnih posegov na tem odseku še poslabšala. Kot vzrok za pogoste prometne nesreče na omenjenem križišču je ocenjena nekoliko slabša preglednost ob vključevanju z neprednostne na prednostno cesto zaradi objektov in ograj. Ravni odsek prednostne ceste je dodaten verjeten razlog za kritičnost križišča, ki prispeva k pogostejšim prekoračitvam hitrosti in s tem dodatni nevarnosti pri vključevanju udeležencev z neprednostne ceste.

Postavitev inteligentnega opozorilnega sistema COPS@road

Postavljen opozorilni sistem COPS@road na križišču Majnikove ulice in ulice Ob železnici vključuje centralno detekcijsko enoto s svetlobnim prikazovalnikom, postavljeno na neprednostni cesti (Majnikovi ulici), ter dve oddaljeni detektorski enoti na prednostni cesti (Ob železnici in Kolodvorska ulica). Centralna enota ima vgrajen detektor, ki zaznava približevanje vozila križišču po neprednostni cesti. Kadar sočasno s tem dogodkom zaznata približevanje vozila križišču po prednostni cesti tudi dislocirani detektorski enoti (ena ali obe), centralna enota voznika na neprednostni cesti opozori na potencialno nevarnost trka z utripanjem trikotnika s klicajem. Poudariti je potrebno, da ne gre za semafor ali drugo obliko zavezujočega prometnega sistema, temveč za dodatno opozorilni sistem, ki udeležencem v prometu v realnem času podaja informacijo o povečani nevarnosti trka in ga dodatno opozori in poziva k povečani pozornosti pred nevarnostjo.

 

Skupaj do boljše prometne varnosti

Kot poudarja župan občine Ribnica Jože Levstek, bo postavitev sistema COPS@road prispevala k večji pozornosti voznikov. »Cilj postavitve sistema je izboljšanje stanja prometne varnosti na tem cestnem odseku, ki je zaradi odprtja vrtca prometno še toliko bolj obremenjen. Veseli smo možnosti skupnega financiranja postavitve sistema, saj se v občini Ribnica zelo trudimo z različnimi pristopi povečati varnost naših občanov«, še dodaja župan občine Ribnica.

 

V sklopu projekta Skupaj za večjo prometno varnost v Sloveniji je Zavarovalnica Triglav sofinancirala 40 odstotkov vrednosti postavitve sistemov COPS@road v dvanajstih slovenskih občinah. Med prvimi izbranimi kritičnimi križišči je križišče ob novem vrtcu v Ribnici. »V Zavarovalnici Triglav smo zavezani poslanstvu ustvarjati varnejšo prihodnost. Prometna varnost v Sloveniji je eno od področij, ki ga z različnimi akcijami skušamo dvigniti na višjo raven. Seznanjeni smo z dejstvom, da je bilo na nevarnem križišču Majnikove ulice in ulice Ob železnici v zadnjih letih zabeleženih nadpovprečno veliko število prometnih nesreč, smo želeli ukrepati. Križišče je bilo tako eno prvih, med katerimi smo podprli postavitev sistema COPS@road. Verjamemo, da bomo s tem korakom bistveno pripomogli k varnosti občanov in vseh ostalih, ki bodo vozili tod mimo,« je na otvoritveni slovesnosti povedal Aleš Klement, direktor Območne enote Ljubljana Zavarovalnice Triglav.

 

Sistem COPS@road je razvilo mlado slovensko podjetje A.s.K in je posebej učinkovit na nepreglednih cestnih odsekih, kjer je zaradi slabe vidljivosti onemogočena dobra presoja voznika pri vključevanju na prednostno cesto. »Zelo smo veseli sodelovanja z občino Ribnica in Zavarovalnico Triglav ter skupnega prizadevanja za povečanje varnosti na slovenskih cestah z inovativnimi tehnološkimi pristopi. Statistike nekaterih do sedaj že postavljenih sistemov COPS@road kažejo tudi za 90 odstotno zmanjšanje prometnih nesreč, kar je za nas velik uspeh in motivacija za naprej. S postavitvijo na tem križišču želimo voznikom v realnem času nuditi dodatne informacije o dogajanju v neposredni bližini križišča, na podlagi katerih katerih lahko sprejemajo odločitve v prometu, ki bodo botrovale njihovi večji varnosti«, je povedal Peter Korun, direktor podjetja A.s.K.

 

župan Jože Levstek z direktorjem Zavarovalnice Triglav OE Ljubljana Klement Alešem (levo) in direktorjem podjetja A.s.K. Petrom Korunom (desno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opozorilni znak na križišču Majnikove ulice in Ceste ob železnici

 

 

 

Obvestilo o objavi javnega naročila – čiščenje poslovnih prostorov Občine Ribnica

Datum:  7. 11. 2014

Občina Ribnica obvešča, da je na Portalu za javna naročila dne 7. 11. 2014 pod številko NMV4859/2014 objavila javno naročilo male vrednosti  storitve čiščenja poslovnih prostorov v lasti Občine Ribnica.

Vsi pogoji in dokumentacija je na razpolago na Portalu za javna naročila:

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=45179&nar=MV

 

Občina Ribnica

Energetska sanacija zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

ZD Ribnica

ZD Ribnica

Občina Ribnica je kot ustanoviteljica zdravstvenega doma na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo zdravstvenih domov ter ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti zdravstvenega doma v skladu s predpisi. Na tej osnovi in glede na ugotovitve obstoječega stanja prostorov v stavbi ZD dr. Janeza Oražma Ribnica je občina Ribnica izvedla investicijo, ki je v skladu s prijavljeno vlogo predvidevala sanacijo ogrevalnega sistema ter zunanjega ovoja objekta, in je s tem v skladu z energetskimi in ostalimi predpisi zagotovila ustrezne prostorske pogoje za izvajanje celovite zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Podrobneje v spodnjem dokumentu. »Več

Vrtec Ribnica II. faza

V mesecu avgustu 2014 je bila zaključena izgradnja II. faze novega vrtca v Ribnici, s čimer se je tudi funkcionalno zaključila izgradnja celotnega vrtca. Celoten objekt vrtca je bil namreč zasnovan tako, da je omogočal gradnjo v dveh fazah, pri čemer je I. faza zajemala izgradnjo upravno gospodarskega objekta in objekta za otroke z 10 oddelki ter II. fazo, ki je zajemala izgradnjo 10 oddelkov. Z izvedbo II. faze se zagotavlja varstvo za 180 predšolskih otrok, ki so v nove prostore vrtca vstopili s prvim septembrom 2014. »Več

Obvestilo o prenosu parcel št. 2470/5, 2487/2 in 2487/3 vse k.o. Gorenja vas iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo

Praznik Občine Ribnica

Ribnica, 22. 10. 2014

župan Jože Levstek

Na slavnostni seji ob prazniku občine je župan prisotne nagovoril z besedami:

23. oktobra 1492 je cesar Friderik III. izdal patent, v katerem je dovolil trgovanje z izdelki, ki jih Ribničani sami naredijo ali pridelajo. Ta dogodek, umeščen v prvo tretjino naše pisane zgodovine, je bistveno vplival na življenje vseh Ribničanov. Zato na ta dan praznujemo naš občinski praznik.

Že tisočletja prebivamo na tem lepem koščku sveta in v tem času se nam je zgodilo veliko dobrih pa tudi slabih stvari. V 1. stoletju pred našim štetjem smo gostili Rimljane. Potem smo v tisočletju miru postavili naša naselja in število prebivalcev je rastlo. Dokumentirani zapisi se pojavljajo od leta 1100 in od takrat beležimo pestro zgodovino. Zgodovina pa je učiteljica življenja in Ribničani smo dobri učenci.

Izredno cenimo znanje, ki ima v Ribnici enako dolgo tradicijo kot  suha roba. Že v drugi polovici 14. stoletja  smo imeli prvo in tako tudi najstarejšo gimnazijo na Kranjskem. Kvaliteto šole je najlepše dokumentiral znani nemški kronist Burkhard , ki je l. 1407 prišel  kar za sedem let študirat v Ribnico in zapisal, da se je toliko naučil, da bi lahko stopil naravnost na dunajsko univerzo.

Leta 1415 so se pričeli turški vdori in trajali  skoraj dvesto let.  Samo v času od leta 1469 do 1491 so dvaindvajsetkrat plenili po pokrajini, ropali in požigali. Vendar  nikoli niso osvojili ribniškega gradu, kamor se je zateklo prebivalstvo. Veliko srečo je imel Dunaj, da je bila Turkom na poti Ribnica. To je takratna oblast razumela, zato je cesar Friderik III. leta 1492 izdal listino, kateri danes radi rečemo kar Ribniški patent, čeprav je veljal tudi za Kočevarje.

 Leta 1809 je prišel v naše dežele Napoleon in francoska uprava Ilirskih provinc. Po 4 letih je odšel, v Ribnici pa je ostal t.i. francoski most, ki povezuje oba bregova  Bistrice. Sem ter tja še danes zasledimo kakšen francoski naglas v izgovorjavi sicer tipičnih ribniških besed. Le redko pa se kdo izmed nas naredi francoza. Ocenimo lahko tudi, koliko je v enem mandatu naredil v naši občini sam Napoleon.

  Sledi sodobna zgodovina, prva in druga svetovna vojna, Jugoslavija in od  1991 do danes, čas samostojne Slovenije.

Če je naravna danost nekaj, kar nam je bilo podarjeno, je ribniška miselnost, kultura in v zadnjem stoletju tudi šport, nekaj kar je pridobljeno oziroma prigarano. Že res, da je Ribničan naravni talent za uporabo možganskih vijug in za aktivno podjetniško ali  drugo ustvarjanje, vendar vse to deluje in daje rezultate le z nenehnim učenjem in inovativnostjo.

V podjetništvu, predvsem družinskem podjetništvu smo zagotovo prvaki. Znano je, da pri delu, kulturi, športu ali zabavi, skratka pri vsem, kar radi počnemo, delamo vse z užitkom. Ko smo začeli delati suho robo, smo jo tako radi delali in toliko naredili, da je postal domači trg premajhen.  Tako smo hočeš – nočeš morali izumiti še izvoz. Seveda bi raje videli, da bi kdo, karkoli naredil namesto nas, vendar takšnega junaka še ni bilo pod soncem.

Si predstavljate, da smo se že pred 500 leti peš podali na pot, brez znanja tujih jezikov, brez poznavanja sodobnih marketinških pristopov in prodali vso robo, katero smo nosili s seboj. To je več kot le naravni talent. To je umetnost, vsaka umetnost pa zahteva ogromno truda in znanja.  Zanesljivo je temu botrovala ribniška pamet, ki je obvladovala dani trenutek in dobro ocenjevala prihodnost in vse nianse človeškega značaja.

 Naše mednarodno delovanje je utiralo pot evropski skupnosti, saj od leta 1492 prosto trgujemo, brez carin po širnem evropskem prostoru. Obvladujemo različna trgovanja, najljubša nam je prodaja, kjer lahko uporabimo veščino »glihanja«, seveda se spodobi, da na koncu obvelja naša cena. 

Včasih je krojil našo usodo Dunaj, danes se nam dogaja Bruselj.  Že od vstopa v EU čakamo, da iz  Bruslja dobimo nov patent, s katerim bi zaščitili ribniško pamet. Pa ne toliko zaščitili, gre bolj zato, da bi malo lažje zadihali, predvsem z vidika davkov. Morda bi nam Ljubljana potem zgradila tudi kakšno novo cesto, če bi iz celega sveta prihajal gledat in poslušat to novo evropsko znamenitost. In verjemite prav vsak od obiskovalcev bi odšel iz Ribnice z najmanj tremi novimi spoznanji: da odhaja domov bolj pameten, da ima prazno denarnico, v kovčku pa poleg ostalega še kopico lesenih in lončenih izdelkov.

Bog je bil dobrohoten, ko je ustvarjal našo dolino in Ribničani smo dobili vse najboljše človeške lastnosti:  ustvarjalnost, podjetnost, inovativnost, delavnost, humanost, vedoželjnost, učenost, šegavost, kulturnost, dobro voljo in skoraj neskončno zalogo pameti in humorja. Takšen bi moral biti sleherni sodobni človek, če ima njegova koža, vsaj približno isto številko kot njegovo telo.

Še posebej pomembno je, da je okolje v katerem živimo, čim bolj uravnoteženo in temu cilju sledimo že vrsto let z našimi projekti.

Zato ob tej priložnosti čestitam vsem podjetnikom, ki so uspeli ohraniti zaposlenost, še posebej tistim, ki so celo v teh časih uspeli slediti novim zahtevam trga in so proizvodnjo celo razširili in dodatno zaposlovali.

V enaki meri gredo čestitke vsem akterjem na družbenem in družabnem področju našega sobivanja. Vsa društva, vsi klubi in druge organizirane skupine, vsi mentorji, ki sistematično delate z mladimi, da dosegajo vedno boljše rezultate, vsi mi in vsaka naša dejavnost prinaša drobec na tehtnico, ki vse bolj kaže na kvaliteto življenja v Ribnici.

Spoštovani!

Vsi skupaj gradimo mozaik odnosov in sobivanja v ribniški občini. Nepogrešljivo barvo v mozaiku ste dodali tudi vi, spoštovani prejemniki letošnjih nagrad in priznanj Občine Ribnice. Vsak na svojem področju ste naredili veliko dobrega. Za vašo vero, voljo, pogum, odgovornost in ustvarjalnost se vam iskreno zahvaljujem. Če kdaj, potem danes potrebujemo oživitev vseh teh vrednot, katere so omenjene tudi v naslednjih verzih:

Ribniška dolina so rame

očeta in mame.

Je gnezdece pravo,

je streha nad glavo.

Je iskra, ki vname ,

se zate in zame,

so strune kitare

za pesmi stare.

Je voda v puščavi

in čaj, ki pozdravi

vse hibe probleme

brez vsake izjeme.

Je bunda za zimo

in pesem, ki z rimo

spomine poboža,

da vzpnejo kot roža

se tja, kjer jih zvezda

kot ptiček iz gnezda

počaka predano,

da s tabo in z mano

pripravimo polje

za njeno vesolje,

za danes za včeraj,

za jutri za zmeraj.

Je oče je mati,

ki nikdar pred vrati

nikogar ne pušča,

ki pride brez trušča.

Za hčere sinove,

za svoje rodove

živi in kljubuje,

da ne bi na tuje

nas pot odpeljala.

Ribnica hvala!

 

Ob prazniku Občine Ribnica, vsem skupaj želim prijetno praznovanje.

 

PREJEMNIKI OBČINSKIH NAGRAD IN PRIZNANJ TER ŽUPANOVIH PRIZNANJ:

ČASTNI OBČAN: Edo Tanko

 

 

 

 

 

 

 

 

URBANOVA NAGRADA: Joras center d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

GALLUSOVO PRIZNANJE: Franc Trdan

 

 

 

 

 

 

 

GALLUSOVO PRIZNANJE: Stanko Grebenc

 

 

 

 

 

 

 

PRIZNANJE OBČINE RIBNICA: Simon Korošec

 

 

 

 

 

 

 

PRIZNANJE OBČINE RIBNICA: Gai Riossa

 

 

 

 

 

 

 

ŽUPANOVO PRIZNANJE: Stanko Oblak in Peter Adamič

 

 

 

Energetska sanacija OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica – zaključek investicije

Ribnica, 15.10.2014

 

priponka_wordEnergetska sanacija OŠ Ribnica – zaključek investicije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem

priponka_pdf Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem

priponka_pdf Vloga za prijavo na razpis

 

Namera o ustanovitvi služnostne pravice parc. št. 402/0 k.o. Dolenja vas

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Ribnica objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

 na parc. št. 402/0 k.o. 1629-Dolenja vas za prekop zemljišča in postavitev omarice za potrebe omrežja Telemach.

 Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 9.10.2014.

10. oktober – Svetovni dan duševnega zdravja

priponka_pdf Izjava za javnost – Živeti s shizofrenijo