Namera o ustanovitvi služnostne pravice – Ribnica

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Ribnica objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

na parc. št. 1775/6 k.o. 1625-Ribnica za postavitev prosto stoječe elektro in KKS kabelske omarice.

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 20. 10. 2016.

Namera o ustanovitvi služnostne pravice – Dolenja vas

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Ribnica objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

na parc. št. 3350/4 k.o. 1629-Dolenja vas za vgradnjo elektro in KKS podometnih omaric.

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 20. 10. 2016.

Obvestilo o vadbi in rekreaciji v ŠCR dne 21. 10. 2016

OBVESTILO

Spoštovani,

obveščamo vas, da bodo zaradi priprav na občinski praznik v petek, 21. oktobra 2016, parter in galerije v Športnem centru Ribnica za rekreativne dejavnosti in vadbo ZAPRTE.

Praznik občine Ribnica, 21. 10. ob 19.00 v ŠCR

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v ponedeljek, 17. 10. 2016, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na območju občin Dobrepolje, Velike Lašče, Ribnica in Sodražica.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Odprje bazena v ŠCR za rekreativno plavanje v novembru

OBVESTILO

Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo bazen v Športnem centru Ribnica za rekreativno plavanje odprli 3. novembra 2016. Natančnejši razpored terminov sledi.

 

Vodja tehnično-vzdrževalne službe
Namestnica
Nevenka Turk Kraljić, višja svetovalka

Razstava: Oblak-voda-zvok-kristal

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09- Odl. US in 40/12-ZUJF)

OBČINA RIBNICA objavlja priponka_pdf Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta na položaju direktor občinske uprave

 

 

Zapora občinske ceste v naselju Ribnica (5. 10. do 19. 10. 2016)

Obveščamo vas, da bo v času od srede, 5. 10. 2016 od 8. ure do srede, 19. 10. 2016 do 17. ure zaradi del za ves promet zaprt odsek javne poti št. 853701, “Prijateljev trg” na območju Pošte Ribnica. Izvajalec del bo zagotovil prehod preko zaprtega dela cestišča vsem  stanovalcem, ki bivajo v območju zapore ter intervencijskim vozilom.

V času popolne zapore je dostop do Prijateljevega trga zagotovljen z Merharjeve ulice.

Udeležence v prometu prosimo, da v času zapore upoštevajo postavljeno začasno prometno signalizacijo.

Zapora JP Prijateljev trg

Prenos znanj s Finske v sklopu programa ERUDITE

Občina Ribnica je v začetku septembra kot zunanji udeleženec sodelovala pri projektu ERUDITE v mestu Seinäjoki na Finskem, katerega cilj je priprava in izmenjava dobrih praks na področju uporabe izgrajenih omrežij naslednje generacije na podeželskih območjih, oz. omogočiti podeželskim področjem v Evropi boljšo uporabo izgrajenih širokopasovnih omrežij visokih hitrosti.

Projekt ERUDITE (Enhancing Rural and Urban Digital Innovation Territories), ki je uspel na razpisu programa Interreg Europe, sestavljajo člani konzorcija enajstih partnerjev iz devetih evropskih držav. V Sloveniji so to predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Fakulteta za elektrotehniko. Projektni partnerji bodo v nadaljevanju pripravili povsem praktične ukrepe, ki segajo od optimiziranja informacijske infrastrukture podjetniških spodbud, konkretnih aplikacij za prebivalce, do izobraževanja in usposabljanja na različnih ravneh.

Pogled zunanjih udeležencev na “Visions for digital service innovations” (Ilustracija: SallaLehtipuu)

To je pomembno tudi za občino Ribnica, ki se trudi pridobiti razpisna sredstva za izvedbo širokopasovnih elektronskih komunikacij na podeželskih območjih. S sosednjimi občinami že pripravljamo novo prijavo na prihodnji javni razpis. Kljub temu pa je z ogledom dobrih praks v drugih evropskih državah ter razvijanjem novih produktov storjen pomemben korak k pridobivanju novih izkušenj.

Na mednarodnem posvetu so finski gostitelji podrobno predstavili različne deležnike, ki so se raztezali od predstavitve delovanja javne regionalne knjižnice, velikega izvoznega podjetja, poklicne šole za odrasle, zdravstvenega centra idr.

Zunanji udeleženci iz vseh sodelujočih držav smo med drugim predstavili svoje poglede na nadaljnji razvoj t. i. »Visions for digital service innovation«. Pri vseh predstavitvah je bil poudarek na pomenu razvoja aplikacij, ki olajšajo delo in uporabo, tako uporabnikom kot tudi ponudnikom. Tudi vizija zaposlovanja v prihodnosti gre v smeri znanja programiranja, zato je vedno bolj pomembno vključevanje praktičnega znanja programiranja v pedagoške procese od nižje stopnje izobraževanja dalje.

Eno izmed poglavitnih vprašanj je bilo, kako naj se lokalna skupnost odzove na prihajajoče izzive digitalizacije. Rešitve se kažejo predvsem preko povezovalne vloge med potrebami prebivalcev, podjetij in lokalne skupnosti ter dolgoročno z vzpostavljanjem odprtega skupnega okolja za inovativna podjetja ter posameznike

Klikni za ogled panorame Ribniške doline