Ribnica zanimiva za novomeške fakultete

V Ribnici je na povabilo Občine Ribnica potekalo uvodno srečanje med dekani zasebnih novomeških fakultet in ribniškimi direktorji ter predstavniki gospodarskih družb z namenom odpiranja novih priložnosti sodelovanja. Prve ocene in odzivi namigujejo, da je bil storjen začetni korak v smeri tesnejšega sodelovanja med visokošolskimi ustanovami in lokalnim gospodarstvom.

Da je Ribnica lahko zanimiva tudi za visokošolske ustanove, govori dejstvo, da so se sestanka udeležili predstavniki kar štirih, in sicer s Fakultete za informacijske študije, Fakultete za industrijski inženiring, Fakultete za organizacijske študije in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Po uvodnem delu, kjer so pogovori tekli o tesnejšem prepletu visokošolskega študija z gospodarstvom, sodobnih načinih izobraževanja in možnostih približanja študijskih procesov ribniškemu območju, sta podjetji Inles in Yaskawa dovolili še vpogled v svoje obrate in nakazali možnosti sodelovanja.

Srečanja se je udeležil tudi župan Jože Levstek, ki je izpostavil, da je dobra izobrazba najboljše zagotovilo za uspeh posameznika v izbranem poklicu in zagotovilo uspešne, varne in obetavne prihodnosti. Ribniška podjetja v mednarodni konkurenci že sedaj posegajo po dobrih praksah iz tujine, kjer prisegajo na pridobivanje praktičnih znanj in izkušenj že tekom izobraževanja in pri raziskovanju tesno sodelujejo z visokošolskimi ustanovami.

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1388/33 k.o. 1625 – Ribnica

Odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2016

Odločba o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti

Poziv k posredovanju predlogov za imenovanje članov Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti

priponka_wordSoglasje za imenovanje Komisja za rome

Na mestu odstranjene odmrle lipe bo že kmalu stala nova

Hudo načeto deblo ni nudilo zagotovila varnosti

Hudo načeto deblo je opozarjalo na nevarnost

Občina Ribnica in JP Komunala Ribnica sta izvedli preventivno odstranitev resno poškodovane lipe, ki je mejila na visoko frekventno lokalno cesto, parkirišče in vhod v občinske prostore. Na njenem mestu bo že kmalu rasla nova mlada lipa.

Zob časa in spreminjajoči se zunanji vplivi so botrovali k neustavljivemu procesu odmiranja več let stare lipe, ki je do tedaj krasila neposredno okolico poslovne stavbe Občine Ribnica. Posek odmrlega drevesa je bil zato na žalost neizbežen in edina rešitev, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do nepričakovanega in nenadzorovanega odpada vej ali njegovega podrtja.

V jeseni bomo na mesto, kjer je sedaj rastlo staro drevo, posadili novo in mlado lipo, ki bo sveže obarvala mestno središče Ribnice.

Strokovna analiza stanja drevesa je namreč pokazala, da je glavni vzrok pešanja poškodba koreninskega sistema in koreničnika, na katerem odmrle celice, t. i. nekroze, in strohnjeni deli predstavljajo okoli 40 odstotkov obsega. Posledica tega je bila vidna votla notranjost ter odpadanje lubja in vej.

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 924/24 k.o. 1615 – Podpoljane

Obvestilo o meritvah hitrosti vozil

Spoštovani,

obveščam vas, da bo občinsko redarstvo v sredo, 18.5.2016, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na območju občin Velike Lašče, Ribnica in Sodražica.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Javno naznanilo: Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu v občini Ribnica

Na podlagi četrtega odstavka 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) ter na podlagi drugega odstavka 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) občinska uprava Občine Ribnica, ki je pristojna za izdelavo občinskih načrtov zaščite in reševanja, objavlja:

Javno naznanilo                                                                                   

o javni predstavitvi Občinskega načrta zaščite in reševanja ob potresu v občini Ribnica, verzija 2.0

Javna predstavitev se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob potresu v občini Ribnica, verzija 2.0 na spletni strani Občine Ribnica: http://www.ribnica.si/. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo na vpogled po predhodni najavi v času uradnih ur tudi na Občini Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

Priloga: priponka_pdf Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu, verzija 02

Javni razpis: Nakup in vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav v l. 2016

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2015 (Ur.l. RS, št. 23/15) in Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in  vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 8/10 ) objavljamo

 JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2016

 

priponka_word Razpisna dokumentacija

priponka_word Razpis za čistilne naprave

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline