ZAPISNIK 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

4. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v torek, 19. julija 2005, ob 19.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.

Seje so se udeležili: Franc Češarek, Benjamin Henigman, Franci Perovšek, Dušan Erčulj, Sonja Lalić, Nino Leban, Anton Ilc, Miha Klun, Jože Tanko, Prvin Lavrič, Irma Grbec, Ana Benčina, Metod Jaklič in Tomaž Arko (0d 20.20 ure dalje). »Več

Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

Z A P I S N I K 14. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v torek, 22. marca 2005, ob 18,00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Seje so se udeležili: Franc Češarek, Benjamin Henigman, Franci Perovšek, Tomaž Arko, Stanislav Škrabec, Marko Obrstar, Dušan Erčulj, Sonja Lalić. Nino Leban, Anton Ilc, Vinko Levstek, Miha Klun, Andreja Hočevar, Irma Grbec, Ana Benčina, Jože Lampe, Metod Jaklič. »Več

Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v četrtek, 10. februarja 2005, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3. »Več

Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

11. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v torek, 19. oktobra 2004, ob 18,00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.

Seje so se udeležili: Franc Češarek, Benjamin Henigman, Franc Perovšek, Dušan Erčulj, Stanislav Škrabec, Marko Obrstar, Sonja Lalić, Nino Leban, Anton Ilc, Vinko Levstek, Jože Tanko, Miha Klun, Andreja Hočevar, Prvin Lavrič, Irna Grbec, Ana Benčina, Jože Lampe, Metod Jaklič in Tomaž Arko. »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline