VIDEO: Evropski teden mobilnosti, Dan brez avtomobila – Intervju z županom Jožetom Levstkom

Video: Otvoritev lipovškega mostu v Dolenji vasi

 

Slike otvoritve lipovškega mostu v Dolenji vasi

PREVENTIVNE informacije in AKTIVNOSTI ob svetovnem dnevu brez avtomobila, ki ga obeležujemo 22. septembra

vabilo

Predavanje na temo Promocija in prodaja in Odpiranje novih prodajnih poti

VABILO_Ribnica

Na trg brez avtomobila

VABILO

na dogodek

Na trg brez avtomobila

sobota, 22. september 2018, od 8.00 do 13.00

Ribnica (parkirišče pred Miklovo hišo, Gallusovo nabrežje)

 

Vabimo vas, da se v soboto, 22. septembra, na ribniški trg po opravkih in na jutranjo kavo odpravite s kolesom ali peš, avtomobile pa pustite na obrobnih parkiriščih. Na Gallusovem nabrežju in parkirišču pred Miklovo hišo, ki bosta zaprta za promet, bodo v okviru Evropskega tedna mobilnosti potekale različne aktivnosti, s katerimi bodo društva in druge organizacije predstavile pomen trajnostne mobilnosti in vpliv prostorskega načrtovanja na zvišanje kakovosti življenja v mestih. Med drugim se boste lahko preizkusili na spretnostnem kolesarskem poligonu, se sprehodili po nabrežju reke Bistrice, ustvarjali na likovni delavnici, si ogledali kratko hudomušno igro Gremo v Ljubljano in spoznali prvo označeno kolesarsko pot v ribniški dolini.

Podrobnejše informacije najdete v Plakat teden mobilnosti.

Vljudno vabljeni!

🚲🏃🚴

Sklep o določitvi plakatnih mest in načinu plakatiranja za volilno kampanjo za volitve župana in občinski svet na lokalnih volitvah 2018

sklep

Vabilo na dogodek: “Če bi bil/a jaz župan/ja …”

Kocevje_NVO_Ce_bi_bil_jaz_zupan

Poziv za predlaganje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda – Glasbena šola Ribnica

Številka: 1002-3/2016

Datum: 11.9.2018

ZADEVA: Poziv za predlaganje predstavnika ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica

Zaradi odstopa predstavnice ustanovitelja v svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica s funkcije članice sveta, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva k podajanju predlogov za imenovanje nadomestnega člana v svetu zavoda.

Prosimo, da predlogu za imenovanje priložite soglasje kandidata o strinjanju z imenovanjem, ki je dosegljivo v glavni pisarni Občine Ribnica in na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si .

Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko zaporedoma imenovana največ dvakrat.

Predloge pošljite na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, najkasneje do 18.9.2018.

priponka_pdf Soglasje kandidata

 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

Jože Tanko l.r.

 

 

Poziv k zbiranju predlogov za imenovanje članov Občinske volilne komisije

Številka: 041-0004/2018

Datum: 11.9.2018

ZADEVA: Poziv k zbiranju predlogov za imenovanje članov Občinske volilne komisije

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva vse politične stranke, druge organizacije občanov in občane, da posredujejo predloge kandidatov za člane Občinske volilne komisije.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.

Naloge občinske volilne komisije določa Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12 in 68/17).

Prosimo, da predlogu za imenovanje v Občinsko volilno komisijo priložite soglasja kandidatov (soglasje je dosegljivo na spletni strani www.ribnica.si ali v glavni pisarni Občine Ribnica).

Predloge za člane Občinske volilne komisije dostavite do 18.10.2018 na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

word-priponka Soglasje kandidata

Predsednik KMVVI

Jože Tanko l.r.

Prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec za splošne zadeve

priponka_pdf Višji svetovalec za splošne zadeve

Klikni za ogled panorame Ribniške doline