Obvestilo o meritvah hitrosti vozil

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v četrtek, 28.04.2016,  izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na območju občin Velike Lašče, Dobrepolje, Sodražica in Loški Potok.

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Obratovanje Športnega centra Ribnica

Obratovanje Športnega centra Ribnica

Obveščamo vas, da Športni center Ribnica dne 1. in 2. maja 2016 ne bo obratoval, 27. aprila 2016 pa bo odprt le v času rokometne tekme s pričetkom ob 19. uri.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas pozdravljamo!

 

Vodja tehnično-vzdrževalne službe
Namestnica
Nevenka Turk Kraljić, višja svetovalka

Letna poročila javnih zavodov

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Glasbena šola Ribnica

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Hydrovod

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Komunala Ribnica

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Lekarna Ribnica

priponka_pdf Letno poročilo 2015 OŠ Ribnica

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Rokodelski center Ribnica

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Vrtec

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Zdravstveni dom

priponka_pdf Miklova hiša-poslovno poročilo 2015

priponka_pdf Miklova hiša – računovodsko.poročilo 2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabilo: Predstavitev razpisa za kmetijstvo

Obvestilo o stanju pitne vode v Gašpinovem, Črnecu in Gorenjih Lazih

 OBVESTILO

Občina Ribnica obvešča uporabnike pitne vode, da je voda iz zajetja Gašpinovo, Črnec, Gorenji Lazi zdravstveno neustrezna. Obstaja sum, da pitna voda v tem sistemu predstavlja nevarnost za zdravje ljudi. Zaradi navedenega je potrebno pitno vodo iz omenjenega vodovoda za prehrambne namene  pred uporabo  prekuhavati

(Pravilnik o pitni vodi Ur. l. RS št. 19/04 in 35/04 – in 21. člen)

 

OBVESTILO VELJA DO PREKLICA!

Obvestilo o obratovanju bazena


OBVESTILO O
OBRATOVANJU BAZENA

Obveščamo vas, da bo bazen od 8. aprila 2016 do nadaljnjega ob sobotah in nedeljah zaprt.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas pozdravljamo!

Vodja tehnično-vzdrževalne službe
Namestnica
Nevenka Turk Kraljić, višja svetovalka

Javna dražba: prodaja nepremičnin in oddaja profitnega stanovanja v najem

 

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)

JAVNO DRAŽBO
ZA ODDAJO PROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

priponka_pdf Javna dražba za oddajo profitnega stanovanja v najem

 

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2014, ki ga je na svoji 19. redni seji 30. januarja 2014 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

JAVNO DRAŽBO
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

priponka_pdf Javna dražba za oddajo nepremičnine v profitni najem

Javni razpis: Kmetijstvo v l. 2016

Občina Ribnica objavlja na osnovi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015 – 2020 (Ur.l.RS, št. 46/2015, 76/2015 in 90/2015), Obvestila o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko št. SA.43310 (2015/XA) (Ur.l.RS, št. 101/2015) in priglašene sheme pomoči de minimis št. priglasitve: M001-5883865-2015 in priglašene sheme državne pomoči (št. priglasitve: K_BE108-5883865-2015), ter Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2016 (Ur.l.RS, št. 15/2016) naslednji

JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA
PODEŽELJA V OBČINI RIBNICA V LETU 2016

 

priponka_pdf Javni razpis – Kmetijstvo 2016

priponka_pdf Razpisna dokumentacija – Naložbe 2016

priponka_pdf Razpisna dokumentacija – Dejavnost prenosa znanja

priponka_pdf Razpisna dokumentacija – Izobraževanje, usposabljanje in nekmetijske dejavnosti

Javni razpis – FASADE

priponka_pdf Javni razpis za sofinanciranje projektov obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice za leto 2016

Občini Ribnica podeljen Zlati znak Združenja SEVER

Občina Ribnica že vrsto let konstantno finančno in moralno podpira Odbor policijskega veteranskega društva SEVER Kočevje-Ribnica in splošno delovanje Združenja SEVER. Tako vsako leto društvu zagotovi finančna sredstva za nakup najmanj dveh veteranskih uniform in ohranja z Zvezo dobre odnose, ki se odražajo tudi skozi redno udeležbo vseh pomembnejših srečanj in prireditev v občini. Na vsakem od teh dogodkov nastopi Odbor PVD SEVER Kočevje-Ribnica tudi s svečanim praporom, pri čigar priskrbi je bila Občina pred dvema letoma finančno udeležena.

Za dolgoletno prizadevno in požrtvovalno delo ter prispevanje k izrednim uspehom delovanja Zveze policijskih veteranskih društev SEVER je bil Občini Ribnica podeljen Zlati znak SEVER

Ob predaji Zlatega znaka Združenja SEVER županu občine Ribnica Jožetu Levstku sta mu predsednik Odbora PVD SEVER Kočevje-Ribnica, Peter Ješelnik, in njegov predhodnik Franc Novak čestitala za moralno podpiranje delovanja Odbora in Združenja SEVER. Zahvalila sta se mu tudi za vedno prisotno pomoč in vsakokratno udeležbo na prireditvah SEVER-a.

Predsednik Odbora PVD SEVER Kočevje-Ribnica Peter Ješelnik, župan Jože Levstek in Franc Novak

 

Zlati znak SEVER se podeli članu združenja, gospodarski družbi, zavodu in drugi organizaciji, državnemu organu, lokalni skupnosti, društvu in posamezniku, ki so s svojim dolgoletnim prizadevnim in požrtvovalnim delom prispevali h krepitvi in razvoju Združenja SEVER ter izrednim uspehom delovanja.

Združenje Sever je prostovoljno, nepolitično in domoljubno združenje policijskih veteranskih društev Sever, katerih člani so kot pripadniki organov za notranje zadeve Republike Slovenije ali kot prostovoljci sodelovali z organi za notranje zadeve pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji ali pa so s svojimi aktivnostmi sodelovali v vojni za osamosvojitev Republike Slovenije. V združenje je povezanih 12 policijskih veteranskih društev Sever, ki pokrivajo celoten teritorij Slovenije in vključujejo preko 6500 članov.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline