Obvestilo o objavi javnega naročila

 

OBČINA OBJAVILA JAVNO NAROČILO

 Občina Ribnica je danes objavila javno naročilo, na podlagi katerega je predvidena sklenitev okvirnega sporazuma za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj ter tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Okvirni sporazum se bo sklenil za obdobje 48 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma in predstavlja pravno podlago za sklenitev posamezne gradbene pogodbe.

 Vse informacije zainteresirani dobijo na portalu za javna naročila http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=183381 pod št. JN000319/2017-B01.

 Ribnica, 18.1.2017

 

Obvestilo o odpovedi: 4. Javna razprava prestavljena na 24. 1. ob 18.00

OBVESTILO O ODPOVEDI

4. javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne strategije občine Ribnica

 

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da DANAŠNJA 4. JAVNA RAZPRAVA ”Oblikujmo skupaj prihodnost našega mesta in občine Ribnica” v okviru izdelave Celostne prometne strategije občine Ribnica ODPADE zaradi odsotnosti voditeljev iz razloga nepredvidenih cestno-prometnih razmer.

 

Razpravo bomo izvedli V TOREK, 24. JANUARJA 2017, OB 18.00 URI v sejni sobi Športnega centra Ribnica, Majnikova ulica 2, v Ribnici.

Prijave na javno razpravo še vedno potekajo po elektronski pošti tjasa@b22.si ali prek telefona 041 370 762.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Hvala za razumevanje in vljudno vabljeni k udeležbi v novem terminu!

1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, katerega vodilni partner je RC Kočevje Ribnica d.o.o., 9. januarja 2017 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) objavil 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Rok za oddajo vlog je 28. 2. 2017

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče v letu 2017-2018 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 590.000,00 evrov iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ do 85 %.

Povezava do razpisne dokumentacije.

Anketa o viziji, prioritetah in ukrepih prometne ureditve v občini Ribnica

ANKETA O VIZIJI, PRIORITETAH
IN UKREPIH PROMETNE UREDITVE V OBČINI RIBNICA

 

Spoštovane občanke in občani občine Ribnica,

v sklopu Celostne prometne strategije občine Ribnica smo v fazi opredelitve vizije, prioritet in izbire ukrepov pričeli z izvajanjem anketne raziskave, s katero želimo izvedeti, kakšne so vaše želje in predlogi glede ukrepov, s katerimi bi lahko zagotavljali trajnostno mobilnost na področjih hoje, kolesarskega, javnega potniškega in motornega prometa.

Z namenom prilagoditve strategije željam in zahtevam uporabnikov vas vabimo k reševanju vprašalnika. Vaši odgovori so pomembni za ugotavljanje težav in iskanje možnih rešitev za nadaljnji prometni razvoj naše občine.

POVEZAVA DO ANKETE

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

 

Anketa bo odprta do vključno 20. januarja 2017.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Opozorilo: krmljenje prostoživečih vodnih ptic do preklica ni dovoljeno

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je državno središče za nadzor bolezni zaradi potrditve aviarne influence pri labodih sprejelo določene sklepe s katerimi želi čim bolj zmanjšati možnost prenosa aviarne influence na domačo in ostalo perutnino.

Eden izmed sklepov določa, da na ozemlju Republike Slovenije do preklica ni dovoljeno krmljenje prostoživečih vodnih ptic.

Zato vas naprošamo, da na območju svoje občine seveda v kolikor imate jezera, ribnike in ostale vodne površine na katerih se zadržujejo prostoživeče vodne ptice, ki jih obiskovalci krmijo, poskrbite za namestitev opozorilne table o prepovedi krmljenja in nas o tem obvestite.

priponka_pdf Sklep Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA ŠPORT

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09- Odl. US in 40/12-ZUJF) OBČINA RIBNICA objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA ŠPORT

priponka_pdf Javni natečaj – SVETOVALEC ZA ŠPORT

4. javna razprava “Oblikujmo skupaj prihodnost našega mesta in občine Ribnica”

OBLIKUJMO SKUPAJ PRIHODNOST NAŠEGA MESTA IN OBČINE RIBNICA

4. javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne strategije občine Ribnica

V okviru izdelave Celostne prometne strategije občine Ribnica organiziramo 4. javno razpravo, ki bo v sredo, 18. januarja 2017, ob 18. uri v sejni sobi Športnega centra Ribnica, Majnikova ulica 2, v Ribnici.

V sklopu projekta, namenjenega vzpostavitvi trajnostnega načrtovanja prometa in spodbujanju uporabe trajnostnih prevoznih sredstev, smo organizirali že tri javne razprave in izvedli prve javnomnenjske raziskave. V celoten proces izdelave strategije želimo vključiti čim večje število občanov, da bodo pri oblikovanju strategije upoštevana stališča vseh deležnikov.

Na četrti javni razpravi bomo na podlagi oblikovane vizije razvoja prometa posebno pozornost namenili izbiranju predlogov za nabor ukrepov za izboljšanje možnosti za pešačenje, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa idr. z namenom doseganja preurejanja prometnih in drugih javnih površin v občini Ribnica.

Viziji razvoja prometa v občini bomo posvetili tudi razstavo, ki si jo boste lahko v prihodnjih mesecih ogledali v avli Športnega centra Ribnica, Majnikova 2, in v izložbi poslovnega objekta na Škrabčevem trgu 23.

Prijave na javno razpravo potekajo po elektronski pošti tjasa@b22.si ali prek telefona 041 370 762.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Številka: 1100-0002/2016
Datum: 4.1.2017

 

ZADEVA: OBVESTILO O KONČANEM JAVNEM NATEČAJU

 

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »direktor občinske uprave«  v Občini Ribnica, ki je bil 4. 10. 2016 objavljen na spletnih straneh Občine Ribnica in na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran kandidat.

Jože Levstek, župan

FOTOGALERIJA: 29. božično-novoletni koncert

Foto: Primož Bregar

VABILO: Silvestrovanje na Grmadi

Klikni za ogled panorame Ribniške doline