Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – Velike Poljane

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – Podpoljane

ŠCR 25. in 26. 6. zaprt

OBVESTILO

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo Športni center Ribnica v času med 25. in 26. junijem 2016 zaprt.

 

Vodja tehnično-vzdrževalne službe
Namestnica
Nevenka Turk Kraljić, višja svetovalka

VABILO: Prireditev ob dnevu državnosti

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v petek, 10. 6. 2016, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na območju občin Dobrepolje, Ribnica, Sodražica in Loški Potok.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v torek, 7. 6. 2016, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na območju občin Velike Lašče, Ribnica in Sodražica.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Poročilo o preskušanju bazenske vode v ŠCR

Javni poziv promotorjem: Širokopasovno omrežje

Obvestilo o prenosu dela parc. št. 1673/2 k.o. Velike Poljane

priponka_pdf Obvestilo

Namera o ustanovitvi služnostne pravice – javna razsvetljava

Občina Ribnica v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE  NA NAPREMIČNINAH:

- parc. št. 6135/0 k.o. 1629 – Dolenja vas, v skupni površini obremenitve 412 m2 in

- parc. št. 5236/1 k.o. 1629 – Dolenja vas, v skuni površini obremenitve 314 m2,

 zaradi  postavitve, vzdrževanja, popravil in nadzora javne razsvetljave, vključno z vsemi dostopi, vse v korist služnostnega upravičenca REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, Ljubljana.

Pogodba bo sklenjena najmanj 15 dni od datuma objave namere na spletni strani Občine Ribnica.

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline