Letna poročila javnih zavodov za leto 2016

Letno poročilo in računovodski izkazi Knjižnice Miklova hiša

Poslovno poročilo Rokodelskega centra Ribnica

Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

Poslovno poročilo Glasbene šole Ribnica

Računovodsko poročilo Glasbene šole

Računovodski izkazi Glasbene šole

Realizacija fin. načrta Glasbene šole

Letno poročilo Vrtca Ribnica

Letno poročilo Skupne občinske uprave MIR občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Letno poročilo in izkazi Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica

Letno poročilo Lekarne Ribnica

Letno poročilo javnega podjetja Komunala Ribnica d. o. o.

Letno poročilo Hydrovoda d. o. o.

Letna poročila javnih zavodov

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Glasbena šola Ribnica

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Hydrovod

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Komunala Ribnica

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Lekarna Ribnica

priponka_pdf Letno poročilo 2015 OŠ Ribnica

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Rokodelski center Ribnica

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Vrtec

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Zdravstveni dom

priponka_pdf Miklova hiša-poslovno poročilo 2015

priponka_pdf Miklova hiša – računovodsko.poročilo 2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

Letna poročila javnih zavodov

LETNO POROČILO ZD RIBNICA 2014

LETNO POROČILO VRTEC 2014

LETNO POROČILO RCR 2014

LETNO POROČILO OŠ RIBNICA 2014

LETNO POROČILO MIKLOVA HIŠA 2014

LETNO POROČILO LEKARNA RIBNICA 2014

LETNO POROČILO GLASBENA ŠOLA 2014

Računovodski izkazi Glasbena šola

Računovodski izkazi ZD Ribnica

Računovodski izkazi RCR

Računovodski izkazi Miklova hiša

Računovodski izkazi Lekarna

Računovodski izkazi Vrtec Ribnica

Računovodski izkazi Osnovna šola

Letno poročilo Hydrovoda

LETNO POROČILO Hydrovod d.o.o. – 2014

IPI 2014 – Hydrovod – Ajpes

BS 2014 Hydrovod – Ajpes

Letno poročilo Komunale Ribnica

Letno poročilo Komunala Ribnica za 2014

IZKAZ POSLOVNEGA IZDIDA 2014 KOMUNALA – AJPES

BILANCA STANJA 2014 KOMUNALA -AJPES

Klikni za ogled panorame Ribniške doline