Javna razprava o Celostni prometni strategiji občine Ribnica

priponka_pdf Celostna Prometna Strategija – Javna razprava

Prometna strategija občine Ribnica

 


CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE RIBNICA

V občini Ribnica smo začeli s pripravo Celostne prometne strategije, ki nam bo pomagala najti rešitve za ključne probleme na področju prometa in izboljšati kakovost trajnostne mobilnosti.

Celostna prometna strategija je strateški dokument, ki je namenjen trajnostnemu in celovitemu reševanju izzivov občine na področju prometa. S pripravo in uresničenjem projekta lahko pričakujemo učinkovitejšo ureditev prometa, zmanjšanje onesnaženost zraka, povečano turistično atraktivnost, boljšo povezanost med kraji in tudi lažji dostop do sredstev Evropske unije.

Pred nami je pomembna in zahtevna naloga. Za njeno uspešno izvedbo je potrebno tesno sodelovanje strokovnjakov, predstavnikov občine, občanov in druge zainteresirane javnosti. Posebno pozornost bomo posvetili tudi ranljivim skupinam, kamor uvrščamo starejše, mlajše in ljudi s funkcionalnimi težavami.

Vabljeni, da se v prihajajočih mesecih udeležite delavnic, javnih razprav, anket, intervjujev in drugih dogodkov ter nam pomagate oblikovati ukrepe na področju prometa, ki bodo prispevali k višji kakovosti bivanja v občini Ribnica.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

* * *

ANKETA O PROMETU IN JAVNIH POVRŠINAH V OBČINI RIBNICA

V okviru projekta Celostne prometne strategije Občine Ribnica smo pripravili anketne vprašalnike za vse prebivalce Občine Ribnica.Da bi skupaj oblikovali urejen, dostopen in varen prostor za vse, vas vabimo k sodelovanju.Vsi, ki boste oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik ter v njem vpisali tudi svoje kontaktne podatke, se boste preko žrebanja potegovali za privlačne nagrade. Prosimo, da anketni vprašalnik izpolnite do vključno 23. 9. 2016.

Anketni vprašalnik lahko izpolnite tukaj.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline