Obvestilo

Občina Ribnica obvešča, da bo železniški promet zaradi dostave železniškega gradbenega materiala na gradbišče in strojnega uravnavanja tira nekoliko povečan na regionalni železniški progi Grosuplje – Kočevje.

Priporočamo posebno previdnost na območju nivojskih križanj, kjer cesta prečka železniško progo, predvsem od železniške postaje Ribnica proti Kočevju, kjer vlaki do sedaj niso redno vozili.

Javni poziv za uporabo prostorov v okviru Športnega centra Ribnica, TVD Partizana in Stadiona na Ugarju

Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi javne infrastrukture v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 39/13) Občina Ribnica objavlja naslednji

 

Javni poziv

za uporabo prostorov v okviru Športnega centra Ribnica, TVD Partizana in Stadiona na Ugarju

 

 1. PREDMET POZIVA:

Predmet javnega poziva je oddaja prostorov v Športnem centru Ribnica in v TVD Partizan ter oddaja Stadiona obrtna cona Ugar Ribnica za redno tedensko uporabo v sezoni 2018/19.

Športni center Ribnica (v nadaljevanju: površine ŠCR) je namenjen vzgojno-izobraževalni dejavnosti, športnim aktivnostim ter športnim in drugim prireditvam. Za uporabo je na voljo:

 • cela površina dvorane s talno oblogo parket oz. površina po tretjinah,
 • galerije s talno oblogo parket in
 • cela površina bazena oz. posamezne proge bazena ter
 • Stadion obrtna cona Ugar Ribnica.

Prostori v TVD Partizan so vsakodnevno namenjeni uporabi društvom s področja ljubiteljske kulture.

Predvideni termini uporabe prostorov::

 • od ponedeljka do petka: od 13,30 do 22. ure, od tega za rekreacijo od 20. do 22. ure.

 

 1. POGOJI ZA UPORABO:

Pravico do uporabe površin ŠCR pridobi uporabnik na podlagi podpisane pogodbe o uporabi. S pogodbo se zaveže plačati uporabnino, spoštovati urnik vadbe in hišni red. Za spoštovanje določil pogodbe in hišnega reda uporabnik določi odgovorno osebo. Občina Ribica si pridržuje pravico do odpovedi oz. prestavitve posameznih terminov uporabe.

 

 1. DOLOČITEV RAZPOREDA UPORABE

Pri oddaji površin v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:

 • vzgojno-izobraževalni zavoda za izvedbo obveznega programa šolske športne vzgoje,
 • izvajalci letnega programa športa Občine Ribnica,
 • drugi izvajalci športnih dejavnosti in
 • izvajalci športnih in drugih prireditev.

Pri dodeljevanju terminov se kot dodatni kriterij upošteva število mesecev uporabe v sezoni 2017/18. Prednost imajo prijavitelji, ki so v pretekli sezoni uporabljali prostore v skladu s pogodbo o uporabi celotno obdobje in redno izpolnjevali finančne obveznosti z naslova uporabe. Uporabnikom, ki svojih finančnih obveznosti z naslova uporabe prostorov niso redno izpolnjevali, občina prostora ne bodo dodelila.

 

 1. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Društva, klubi in drugi zainteresirani uporabniki oddajo prijavo – vlogo na pripravljenem obrazcu, ki vsebuje naslednje obvezne podatke:

 • podatki o prijavitelju
 • namen uporabe
 • termin oz. površina uporabe.

Obravnavane bodo vse popolne vloge, ki bodo prispele na naslov Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, najkasneje do vključno 31. julija 2018. Vlagateljem, ki bodo vlogo oddali po navedenem roku, bodo lahko dodeljeni le preostali prosti termini.

 

 1. INFORMACIJE

Besedilo razpisa, vlogo in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.ribnica.si, kjer je objavljen tudi cenik za oddajo prostorov ŠCR v uporabo.

Kontaktna oseba: Miloš Petelin, 031-616-402, scr@ribnica.eu

 

 1. KONČNE DOLOČBE

Z vsemi uporabniki dvorane površin ŠCR bo sklenjena pogodba za uporabo v tekoči sezoni.

 

Datum:   18. 5. 2018

Številka: 671-0002/2018

 

Jože Levstek, župan

 

Prijavni obrazec za prostor v letu 2018-2019

Letna poročila in računovodski izkazi javnih zavodov

Letno poročilo in računovodski izkazi 2017 – OŠ Ribnica

Letno poročilo in računovodski izkazi 2017 – RCR

Letno poročilo in računovodski izkazi 2017 – GŠ Ribnica

Letno poročilo in računovodski izkazi 2017 – ZD Ribnica

Letno poročilo in računovodski izkazi 2017 – Miklova hiša

Letno poročilo in računovodski izkazi 2017 – Lekarna Ribnica

Letno poročilo in računovodski izkazi 2017 – Vrtec Ribnica

Obvestilo o kolektivnem dopustu

Občina Ribnica obvešča, da v petek, 28. aprila 2017, zaradi kolektivnega dopusta ne bo poslovala.

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja v občini Ribnica v letu 2017

priponka_pdfJavni razpis kmetijstvo 2017

priponka_pdfRD 1_2 – naložbe 2017

priponka_pdfRD 3 – dejavnost prenosa znanja 2017

priponka_pdfRD 4 – de minimis izobraževanje_usposabljanje_nekmetijske dejavnosti – 2017

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Ribnica za leto 2017

priponka_pdfJavni razpis turizem 2017

priponka_pdfrazpisna dokumentacija turizem 2017

Obvestilo o objavi javnega naročila

 

OBČINA OBJAVILA JAVNO NAROČILO

 Občina Ribnica je danes objavila javno naročilo, na podlagi katerega je predvidena sklenitev okvirnega sporazuma za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj ter tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Okvirni sporazum se bo sklenil za obdobje 48 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma in predstavlja pravno podlago za sklenitev posamezne gradbene pogodbe.

 Vse informacije zainteresirani dobijo na portalu za javna naročila http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=183381 pod št. JN000319/2017-B01.

 Ribnica, 18.1.2017

 

Poziv k podajanju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica za leto 2016

Poziv k podajanju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica za leto 2016

V Ribnici postavljen sistem COPS@road za povečanje varnosti na križišču ob novem vrtcu

Ribnica, 21. november 2014 – Danes je v občini Ribnica potekala simbolična otvoritev postavitve opozorilnega sistema COPS@road na križišču Majnikove ulice in ulice Ob železnici. Z njim je občina Ribnica v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun, opremila nevarno križišče ob novem vrtcu, kjer je v preteklosti prihajalo do nadpovprečno velikega števila prometnih nesreč. Gre za postavitev enega izmed prvih tovrstnih sistemov, ki v nepreglednih križiščih opozarjajo na povečano nevarnost trka v realnem času. Kot je poudaril župan občine Ribnica Jože Levstek, bo postavitev sistema prispevala k večji pozornosti voznikov in posledično k povečani varnosti. »Več

Praznik Občine Ribnica

Ribnica, 22. 10. 2014

župan Jože Levstek

Na slavnostni seji ob prazniku občine je župan prisotne nagovoril z besedami:

23. oktobra 1492 je cesar Friderik III. izdal patent, v katerem je dovolil trgovanje z izdelki, ki jih Ribničani sami naredijo ali pridelajo. Ta dogodek, umeščen v prvo tretjino naše pisane zgodovine, je bistveno vplival na življenje vseh Ribničanov. Zato na ta dan praznujemo naš občinski praznik.

Že tisočletja prebivamo na tem lepem koščku sveta in v tem času se nam je zgodilo veliko dobrih pa tudi slabih stvari. V 1. stoletju pred našim štetjem smo gostili Rimljane. Potem smo v tisočletju miru postavili naša naselja in število prebivalcev je rastlo. Dokumentirani zapisi se pojavljajo od leta 1100 in od takrat beležimo pestro zgodovino. Zgodovina pa je učiteljica življenja in Ribničani smo dobri učenci.

Izredno cenimo znanje, ki ima v Ribnici enako dolgo tradicijo kot  suha roba. Že v drugi polovici 14. stoletja  smo imeli prvo in tako tudi najstarejšo gimnazijo na Kranjskem. Kvaliteto šole je najlepše dokumentiral znani nemški kronist Burkhard , ki je l. 1407 prišel  kar za sedem let študirat v Ribnico in zapisal, da se je toliko naučil, da bi lahko stopil naravnost na dunajsko univerzo. »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline