Letna poročila in računovodski izkazi javnih zavodov

Letno poročilo in računovodski izkazi 2017 – OŠ Ribnica

Letno poročilo in računovodski izkazi 2017 – RCR

Letno poročilo in računovodski izkazi 2017 – GŠ Ribnica

Letno poročilo in računovodski izkazi 2017 – ZD Ribnica

Letno poročilo in računovodski izkazi 2017 – Miklova hiša

Letno poročilo in računovodski izkazi 2017 – Lekarna Ribnica

Letno poročilo in računovodski izkazi 2017 – Vrtec Ribnica

Obvestilo o kolektivnem dopustu

Občina Ribnica obvešča, da v petek, 28. aprila 2017, zaradi kolektivnega dopusta ne bo poslovala.

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja v občini Ribnica v letu 2017

priponka_pdfJavni razpis kmetijstvo 2017

priponka_pdfRD 1_2 – naložbe 2017

priponka_pdfRD 3 – dejavnost prenosa znanja 2017

priponka_pdfRD 4 – de minimis izobraževanje_usposabljanje_nekmetijske dejavnosti – 2017

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Ribnica za leto 2017

priponka_pdfJavni razpis turizem 2017

priponka_pdfrazpisna dokumentacija turizem 2017

Obvestilo o objavi javnega naročila

 

OBČINA OBJAVILA JAVNO NAROČILO

 Občina Ribnica je danes objavila javno naročilo, na podlagi katerega je predvidena sklenitev okvirnega sporazuma za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj ter tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Okvirni sporazum se bo sklenil za obdobje 48 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma in predstavlja pravno podlago za sklenitev posamezne gradbene pogodbe.

 Vse informacije zainteresirani dobijo na portalu za javna naročila http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=183381 pod št. JN000319/2017-B01.

 Ribnica, 18.1.2017

 

Poziv k podajanju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica za leto 2016

Poziv k podajanju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica za leto 2016

V Ribnici postavljen sistem COPS@road za povečanje varnosti na križišču ob novem vrtcu

Ribnica, 21. november 2014 – Danes je v občini Ribnica potekala simbolična otvoritev postavitve opozorilnega sistema COPS@road na križišču Majnikove ulice in ulice Ob železnici. Z njim je občina Ribnica v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun, opremila nevarno križišče ob novem vrtcu, kjer je v preteklosti prihajalo do nadpovprečno velikega števila prometnih nesreč. Gre za postavitev enega izmed prvih tovrstnih sistemov, ki v nepreglednih križiščih opozarjajo na povečano nevarnost trka v realnem času. Kot je poudaril župan občine Ribnica Jože Levstek, bo postavitev sistema prispevala k večji pozornosti voznikov in posledično k povečani varnosti. »Več

Praznik Občine Ribnica

Ribnica, 22. 10. 2014

župan Jože Levstek

Na slavnostni seji ob prazniku občine je župan prisotne nagovoril z besedami:

23. oktobra 1492 je cesar Friderik III. izdal patent, v katerem je dovolil trgovanje z izdelki, ki jih Ribničani sami naredijo ali pridelajo. Ta dogodek, umeščen v prvo tretjino naše pisane zgodovine, je bistveno vplival na življenje vseh Ribničanov. Zato na ta dan praznujemo naš občinski praznik.

Že tisočletja prebivamo na tem lepem koščku sveta in v tem času se nam je zgodilo veliko dobrih pa tudi slabih stvari. V 1. stoletju pred našim štetjem smo gostili Rimljane. Potem smo v tisočletju miru postavili naša naselja in število prebivalcev je rastlo. Dokumentirani zapisi se pojavljajo od leta 1100 in od takrat beležimo pestro zgodovino. Zgodovina pa je učiteljica življenja in Ribničani smo dobri učenci.

Izredno cenimo znanje, ki ima v Ribnici enako dolgo tradicijo kot  suha roba. Že v drugi polovici 14. stoletja  smo imeli prvo in tako tudi najstarejšo gimnazijo na Kranjskem. Kvaliteto šole je najlepše dokumentiral znani nemški kronist Burkhard , ki je l. 1407 prišel  kar za sedem let študirat v Ribnico in zapisal, da se je toliko naučil, da bi lahko stopil naravnost na dunajsko univerzo. »Več

Energetska sanacija OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica – zaključek investicije

Ribnica, 15.10.2014

word-priponkaEnergetska sanacija OŠ Ribnica – zaključek investicije

Otvoritev izgradnje II. faze vrtca

Ribnica, 26.9.2014

 

V mesecu avgustu 2014 je bila zaključena izgradnja II. faze novega vrtca v Ribnici, s čimer se je tudi funkcionalno zaključila izgradnja celotnega vrtca. Celoten objekt vrtca je bil namreč zasnovan tako, da je omogočal gradnjo v dveh fazah, pri čemer je I. faza zajemala izgradnjo upravno gospodarskega objekta in objekta za otroke z 10 oddelki ter II. fazo, ki je zajemala izgradnjo 10 oddelkov. Z izvedbo II. faze se zagotavlja varstvo za 180 predšolskih otrok, ki so v nove prostore vrtca vstopili s prvim septembrom 2014.

»Operacijo je delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitev razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj regij«, prednostne usmeritve: »Regionalni razvojni programi«.

Vrednost investicije (II. faza):                                                                              2.453.323,08 EUR (z DDV)

Sofinanciranje (Evropski sklad za regionalni razvoj):                                                1.352.202,68 EUR

Posojilo (Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja):                                 515.000,00 EUR

 

Izvajalec: Riko d.o.o., Bizjanova 2, 1000 Ljubljana

Nadzornik: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica

 

 

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline